Việc làm

[Infographic] 13 trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

N. Nga
BizLIVE - Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây.

N. NGA