Việc làm

Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng từ 1/1/2022

N. Nga
BizLIVE - Từ 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với 8 đối tượng.
Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng từ 1/1/2022
Ảnh minh họa.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho 8 đối tượng, gồm: 
Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định của Thủ tướng về trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động, người có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách.
Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã phường.
Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên.
Công an đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ về địa phương.   
Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định của Thủ tướng về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên.
Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
Theo dự thảo, người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng, thì mức điều chỉnh cụ thể như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương từ 2.300.000  đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đề xuất mức điều chỉnh là 15%, nhằm đảm bảo bù đắp trượt giá, để duy trì giá trị của khoản lương hưu, trợ cấp của người thụ hưởng do tác động lạm phát, chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế của 3 năm 2019, 2020 và năm 2021, do trong năm 2020 và  2021 không điều chỉnh lương.
Đồng thời, mức điều chỉnh trên thấp hơn lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trong ba năm 2019, 2020 và năm 2021 (khoảng gần 17%), như vậy phù hợp với tốc độ tăng trưởng đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội.  
Với phương án điều chỉnh này, số đối tượng được điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả ước là 896.823 người. Dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là 47.226 tỷ đồng, bao gồm cả khoản đóng bảo hiểm y tế.
Số đối tượng được điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả ước là 2.283.819 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là 168.045 tỷ đồng, bao gồm cả khoản đóng bảo hiểm y tế.

N. NGA