Việc làm

Bồi thường 30 tháng tiền lương cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp giảm khả năng lao động 81% trở lên

N. Nga
BizLIVE -

Theo dự thảo của Bộ LĐTB&XH, người lao động bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động giảm khả năng lao động từ 5% trở lên đều được nhận bồi thường theo các mức độ khác nhau.

Bồi thường 30 tháng tiền lương cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp giảm khả năng lao động 81% trở lên
Ảnh minh họa.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang dự thảo thông tư quy định chi tiết thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Theo dự thảo, người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động, thì thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động sẽ được nhận bồi thường.
Ngoài ra, đối tượng bồi thường còn có người lao động bị bệnh nghề nghiệp trong trường hợp bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc hoặc trước khi chuyển làm công việc khác, trước khi thôi việc, trước khi mất việc, trước khi nghỉ hưu; bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bệnh nghề nghiệp theo kết quả khám giám định y khoa về bệnh nghề nghiệp.
Nguyên tắc bồi thường được thực hiện là tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.
Việc bồi thường đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy tắc: lần thứ nhất căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) trong lần khám đầu; từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả năng lao động so với kết quả giám định lần trước liền kề.
Mức bồi thường đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nêu trên được tính như sau: Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo công thức:
Tbt = 1,5 + {(a - 10) x 0,4}
Trong đó, Tbt là mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 11% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương); 1,5 là mức bồi thường khi suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; a là mức (%) suy giảm khả năng lao động của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 0,4 là hệ số bồi thường khi suy giảm khả năng lao động tăng 1%.

N. NGA