Vĩ mô

Vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm

Tuấn Việt
BizLIVE -

Tuy vốn đầu tư toàn xã hội có mức tăng  thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020 nhưng việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đã giúp tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn NSNN đạt kết quả cao nhất trong giai đoạn.

Vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm
Số liệu Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố cho thấy, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2020 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành 9 tháng ước tính đạt 1.445,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 34,7% GDP (quý III/2020 đạt 597,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4%).
Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 484,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng vốn và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực ngoài nhà nước đạt 641,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,4% và tăng 2,8%.
Trong khi khu vực trong nước có sự tăng trưởng đầu tư thì khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 319,1 nghìn tỷ đồng, bằng 22,1% và giảm 2,5% so với cùng kỳ.
Có thể thấy bên cạnh sự sụt giảm do Covid-19 thì điểm sáng là tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Chín và 9 tháng đều đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.
Điều này là kết quả đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam.
Với quyết tâm vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, trước đó tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng Tám và 8 tháng năm 2020 cũng đã lần lượt tăng 45,4% và 30,4% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng thời, đà tăng này cũng tiếp nối xu thế phục hồi từ tháng 7 khi tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng Bảy và 7 tháng năm 2020 cũng đồng thời đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 5 năm.

TUẤN VIỆT