Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt kỷ lục, vốn FDI tiếp tục giảm

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt kỷ lục, vốn FDI tiếp tục giảm

Tuấn Việt
BizLIVE - Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 và 11 tháng lần lượt tăng 37,1% và 34% so với cùng kỳ 2019, đạt mức cao nhất trong cả giai đoạn 10 năm (2011-2020).
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo chi tiết về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020 - giai đoạn cao điểm các bộ ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình với mục tiêu thực hiện tối đa kế hoạch vốn được giao trong năm 2020.
Theo GSO, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 11 ước tính đạt 10,6% so với kế hoạch năm 2020. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 11 và 11 tháng năm 2020 tiếp tục đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2020.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 11/2020 ước tính đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần vốn Trung ương quản lý đạt 11 nghìn tỷ đồng, tăng 51,3%. Vốn địa phương quản lý 43,5 nghìn tỷ đồng, tăng 34%.

 

Tính chung 11 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 406,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 79,2% và tăng 7%).

Cụ thể, phần vốn Trung ương quản lý đạt 73,1 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5% kế hoạch năm và tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đạt 20.099 tỷ đồng, bằng 84,9% và tăng 70,2%; Bộ Y tế 4.705 tỷ đồng, bằng 70,5% và tăng 38,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3.737 tỷ đồng, bằng 80,2% và tăng 46,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 2.199 tỷ đồng, bằng 71,8% và tăng 83,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.025 tỷ đồng, bằng 64,9% và tăng 14,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 556 tỷ đồng, bằng 76,9% và tăng 5%; Bộ Công Thương 350 tỷ đồng, bằng 81,1% và tăng 65,4%; Bộ Xây dựng 306 tỷ đồng, bằng 86,2% và tăng 50,4%.

Đa số các bộ có tỷ lệ thực hiện tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên, cũng có hai bộ có tỷ lệ thực hiện giảm so là Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 200 tỷ đồng, bằng 70,5% và giảm 18,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 101 tỷ đồng, bằng 73,3% và giảm 18,3%.
Về phần vốn địa phương quản lý đạt 333,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm và tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 224,3 nghìn tỷ đồng, bằng 76,7% và tăng 27,8%; vốn NSNN cấp huyện đạt 92,4 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% và tăng 31,1%; vốn NSNN cấp xã đạt 17 nghìn tỷ đồng, bằng 95,8% và tăng 27,4%.
Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ vốn thực hiện từ nguồn NSNN 11 tháng năm 2020 đạt khá được GSO nhắc tới lần lượt là: Hà Nội đạt 40.388 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; TP.HCM 35.275 tỷ đồng, bằng 73,7% và tăng 58,5%; Quảng Ninh 15.239 tỷ đồng, bằng 87,7% và tăng 46,9%; Bình Dương 11.826 tỷ đồng, bằng 79,3% và tăng 14,6%; Hải Phòng 10.357 tỷ đồng, bằng 71,7% và tăng 13,5%; Thanh Hóa 9.190 tỷ đồng, bằng 89,6% và tăng 29,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu 7.309 tỷ đồng, bằng 75,4% và tăng 20,5%; Nghệ An 7.066 tỷ đồng, bằng 91,1% và tăng 41,3%; Bình Định 7.010 tỷ đồng, bằng 86,1% và tăng 30,1%.
Vốn đầu tư FDI tiếp tục sụt giảm

Theo số liệu của GSO, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,4 tỷ USD, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 11 tháng ước tính đạt 17,2 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước
Sau 11 tháng, có 2.313 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13,6 tỷ USD, giảm 33,5% về số dự án và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 1.051 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,3 tỷ USD, tăng 7,8%. Đồng thời, đã có thêm 5.812 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn đạt 6,5 tỷ USD, giảm 41,8%.
Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.535 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp gần 2,7 tỷ USD và 4.277 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị hơn 3,8 tỷ USD.
 
Vốn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tiếp tục tăng
Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 11 tháng năm 2020 có 114 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 316,4 triệu USD. Đồng thời, có 30 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 174 triệu USD.
Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 11 tháng đạt 490,4 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 228,2 triệu USD, chiếm 46,5% tổng vốn đầu tư; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 68,2 triệu USD, chiếm 13,9%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 62,6 triệu USD, chiếm 12,8%...
Trong 11 tháng có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Australia là nước dẫn đầu với 101,8 triệu USD, chiếm 20,8%; Đức 92,6 triệu USD, chiếm 18,9%; Lào 88,7 triệu USD, chiếm 18,1%; Hoa Kỳ 69,7 triệu USD, chiếm 14,2%.

TUẤN VIỆT