Vĩ mô

Việt Nam không nhập siêu lớn như ước tính

Hạ An
BizLIVE -

Chốt dữ liệu của Tổng cục Hải Quan, mức độ nhập siêu tháng 4 vừa qua không lớn như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê.

Việt Nam không nhập siêu lớn như ước tính
Ảnh minh họa.
Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2021 đạt 54,32 tỷ USD, giảm 6,5% so với tháng 3/2021.
Lũy kế đến hết tháng 4, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 208,25 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng giá trị xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 145,96 tỷ USD.
Khác với tháng 3/2021, cán cân thương mại hàng hóa tháng 4 nhập siêu 1,22 tỷ USD, kéo mức xuất siêu của Việt Nam xuống còn 1,63 tỷ USD sau 4 tháng đầu năm.
Mặc dù vậy, mức xuất siêu này vẫn thấp hơn nhiều so với ước tính nhập siêu 1,5 tỷ USD và Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó.
 Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 (đơn vị: Triệu USD)
Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 4/2021 đạt 26,54 tỷ USD, giảm 10,5% so với tháng trước đó. Kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 19,4 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng 3/2021.
Trong đó, các mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất, bao gồm: Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện 3,895 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 3,813 tỷ USD; ; Máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng đạt 3,061 tỷ USD; Hàng dệt may 2,45 tỷ USD; Giày dép các loại 1,72 tỷ USD.
Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 3/2021 đạt 27,74 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 17,88 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước.
Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị cao nhất, bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 5,68 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng 3,92 tỷ USD; Vải các loại 1,41 tỷ USD, Điện thoại các loại và linh kiện 1,34 tỷ USD và Sắt thép các loại đạt 1,088 tỷ USD.

HẠ AN