Vĩ mô

TP.HCM phạm luật khi chấp thuận chủ trương đầu tư cho Tập đoàn Lotte

Huyền Trâm
BizLIVE - TP.HCM đã chấp thuận chủ trương chỉ định 2 nhà đầu tư là Tập đoàn Lotte và một nhà đầu tư trong nước tại 2 dự án là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và Luật Đất đai.
TP.HCM phạm luật khi chấp thuận chủ trương đầu tư cho Tập đoàn Lotte
Thanh tra Chính phủ xác định TP.HCM đã chấp thuận chủ trương chỉ định nhà đầu tư là Tập đoàn Lotte tại dự án ở Thủ Thiêm là sai quy định - Ảnh: Huyền Trâm.

Nội dung kết luận được Thanh tra Chính phủ (TTCP) nêu trong Thông báo số 1041/TB-TTCP về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Cụ thể, đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, các dự án Khu phức hợp Tháp quan sát và Khu phức hợp Sóng Việt được UBND Thành phố (TP) chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; UBND TP đã tính và đã thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, trong đó có việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2 (bằng chi phí đầu tư bình quân) là không đúng quy định, cần phải được xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

UBND TP đã chấp thuận chủ trương chỉ định 2 nhà đầu tư là Tập đoàn Lotte và một nhà đầu tư trong nước tại 2 dự án (Khu phức hợp thông minh, diện tích 5,012ha và Khu phúc hợp thể thao giải trí, diện tích 20,047ha) là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và Luật Đất đai. Tuy nhiên, đến nay chưa tính và thu tiền sử dụng đất của các chủ đầu tư.

TTCP xác định, trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong việc giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án để lựa chọn nhà đầu tư và xác định tiền sử dụng đất phải nộp của các dự án như trên thuộc trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP và các sở, ngành tham mưu như Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đối với các dự án đối ứng với dự án BT, UBND TP đã chấp thuận sử dụng quỹ đất sạch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm để cân đối, thanh toán cho các dự án BT nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (thực chất là chỉ định nhà đầu tư ) là không đúng quy định của Luật Đất đai và Luật Đấu thầu. Trong đó, tính tiền sử dụng đất đối ứng để thanh toán cho các dự án BT nêu trên bằng chi phí đầu tư bình quân 26 triệu đồng/m2 là không đầy đủ, thiếu chính xác và không đúng quy định, cần phải xem xét, xác định lại để truy thu, tránh thiệt hại cho nhà nước.

Đối với khu tái định cư 38,4ha thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại thời điểm thanh tra, các dự án thuộc khu tái định cư 38,4ha đã được thanh tra Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm  tra và có kết luận. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 6 ngày 16/4/2019, TTCP đã đề nghị UBND TP báo cáo và cung cấp hồ sơ bổ sung.

Bước đầu cho thấy, trong 4 dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, trong đó có 3 dự án được các nhà đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao và thanh toán với UBND TP để bố trí tái định cư. Hiện nay, do chưa bố trí tái định cư nên UBND TP tiếp tục cho đấu giá để chuyển sang nhà ở thương mại, còn lại 1 dự án 1.330 căn hộ đã được nhà đầu tư thay đổi thiết kế từ nhà ở tái định cư sang nhà  ở thương mại, chuyển nhượng cho người sử dụng 1.122/1.228 căn hộ, đồng thời, UBND TP đã thanh lý hợp đồng đầu tư xây dựng khu tái định cư khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng về việc giao đất là không đúng quy định Luật Đất đai 2013.

Theo báo cáo của UBND TP về đánh giá tổng quan cân đối vốn khi đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm và kết quả thanh tra: tổng chi phí phải trả là hơn 83.335 tỷ đồng (gồm hơn 72.832 tỷ đồng chi phí đầu tư +  10.503 tỷ đồng lãi tiền tạm ứng từ ngân sách); tổng thu dự kiến đến thời điểm hiện nay là hơn 74.601 tỷ đồng (gồm giá trị 55 lô đất còn lại tạm tính theo giá thẩm định tại thời điểm 2016). Như vậy, việc đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn mất cân đối vốn khoảng hơn 8.734 tỷ đồng.

TTCP kết luận, trách nhiệm liên quan các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc lãnh đạo UBND TP và các sở ngành như Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

HUYỀN TRÂM