Thiên tai cản bước tiến độ thực hiện vốn đầu tư công

Thiên tai cản bước tiến độ thực hiện vốn đầu tư công

Tuấn Việt
BizLIVE -

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 10 tuy tăng tới 42,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng không đáng kể so với tháng liền kề, do tác động tiêu cực từ thiên tai.

 

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo chi tiết về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020 - Giai đoạn kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng kép của dịch bệnh và thiên tai.
Theo GSO, tình hình mưa bão ở miền Trung trong tháng 10 đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình đang được triển khai dù các bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện những giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 ước tính đạt 10,25% so với kế hoạch năm 2020, tăng không đáng kể so với mức 10,15% của tháng 9.

Về tổng thể, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 và 10 tháng năm nay tiếp tục đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10/2020 ước tính đạt 52 nghìn tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% kế hoạch năm và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 68,8% và tăng 6,7%).

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 62,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% kế hoạch năm và tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước. Phần vốn địa phương quản lý đạt 292,5 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% kế hoạch năm và tăng 29%.

VỐN ĐẦU TƯ FDI  SỤT GIẢM GẦN 20%

Theo số liệu của GSO, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/10, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,5 tỷ USD, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng ước tính đạt 15,8 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước.


Sau 10 tháng, có 2.100 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 11,7 tỷ USD, giảm 32,1% về số dự án và giảm 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, có 907 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5,7 tỷ USD, tăng 4,4%. Đã có 5.451 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn đạt 6,1 tỷ USD, giảm 43,5%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.392 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp gần 2,5 tỷ USD và 4.059 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị hơn 3,6 tỷ USD.

VỐN VIỆT ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TIẾP TỤC TĂNG
Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 10 tháng năm 2020 có 107 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 314,5 triệu USD.

Đồng thời có 28 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 163,8 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 10 tháng đạt 478,3 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

TUẤN VIỆT