Ngân sách nhà nước bội chi gần 137 nghìn tỷ đồng sau 11 tháng

Ngân sách nhà nước bội chi gần 137 nghìn tỷ đồng sau 11 tháng

Tuấn Việt
BizLIVE - Lũy kế so với tháng liền kề, bội chi ngân sách đã giảm hơn 28 nghìn tỷ đồng.
Theo Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê (GSO), tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước đạt 1.186,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm.
Trong đó thu nội địa đạt 1.001,5 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2%; thu từ dầu thô 30,5 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 153,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8%.
Tính riêng thu ngân sách 15 ngày đầu tháng 11/2020 ước tính đạt 29 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng 10/2020 do một số khoản thu phát sinh theo quý đã nộp vào tháng trước.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước sau 11 tháng đạt 123,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 166,1 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6%.
 
Khoản thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 188,8 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7%. Thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 102,1 nghìn tỷ đồng, bằng 79,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 49,4 nghìn tỷ đồng, bằng 73,1%.
Khoản thu từ tiền sử dụng đất tiếp tục là khoản đạt tỷ lệ hoàn thành khá so với mặt bằng chung, đạt 122,8 nghìn tỷ đồng, bằng 128,1%.
Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.323,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán năm.
Trong đó chi thường xuyên đạt 884,3 nghìn tỷ đồng, bằng 83,7%. Chi đầu tư phát triển đạt 338,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9%. Chi trả nợ lãi 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4%.
 
Như vậy, sau 11 tháng của năm 2020, ngân sách đã bội chi khoảng 136,9 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế so với tháng liền kề, bội chi ngân sách đã giảm hơn 28 nghìn tỷ đồng.
GSO đánh giá chi ngân sách trong giai đoạn đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn và hỗ trợ kịp thời cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

TUẤN VIỆT