Vĩ mô

Ngân sách nhà nước bội chi gần 134 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng

Tuấn Việt
BizLIVE - So với tháng liền kề, lũy kế ngân sách nhà nước tiếp tục bộ chi thêm 28 nghìn tỷ đồng.
Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê (GSO) cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2020 ước đạt 902,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán năm.
Trong đó thu nội địa đạt 747,3 nghìn tỷ đồng, bằng 59,1%; thu từ dầu thô 26,3 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 128 nghìn tỷ đồng, bằng 61,6%.
 

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2020 ước tính đạt 1.036,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm.

Trong đó chi thường xuyên đạt 716,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8%; chi đầu tư phát triển 235,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50%; chi trả nợ lãi 78,4 nghìn tỷ đồng, bằng 66,3%.

 
Như vậy, sau 9 tháng của năm 2020, ngân sách đã bội chi khoảng 134 nghìn tỷ đồng. So với tháng liền kề, ngân sách nhà nước tiếp tục bộ chi thêm 28 nghìn tỷ đồng.
Theo GSO, việc dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát trên phạm vi cả nước, cùng với một số địa phương trong vùng dịch nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội, từng bước khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế đã tác động đến kết quả thu, chi ngân sách nhà nước trong tháng 9/2020.

TUẤN VIỆT