Vĩ mô

Không cấp thêm vốn cho 12 dự án yếu kém

Vân Chi
BizLIVE -
Việc xử lý 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương đang có chuyển biến tích cực, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội trước thềm kỳ họp thứ 9 khai mạc ngày 20/5 tới.
Không cấp thêm vốn cho 12 dự án yếu kém
Dự án mở rộng giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, một trong 12 dự án yếu kém - Ảnh: Thái Sơn/Báo Thanh niên
Chính phủ cho biết, việc xử lý 12 dự án trên đến nay tiếp tục có chuyển biến tích cực. Cùng đó, Chính phủ nêu quan điểm việc xử lý theo nguyên tắc thị trường và Nhà nước không cấp thêm vốn.
Về vốn, hiện có 17 ngân hàng thương mại và 1 công ty tài chính cung cấp tín dụng thực hiện xử lý các dự án này. Việc xử lý tiếp tục có chuyển biến tích cực, khi trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ thì đến năm 2019 đã có 2 nhà máy có lãi, 4 dự án đã từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục giảm lỗ nhưng do tình hình thị trường khó khăn nên kết quả chưa bền vững.
Ngoài ra, trong số 3 dự án trước đây dừng sản xuất kinh doanh, đến nay đã có 1 dự án sản xuất trở lại, 2 dự án đã đủ điều kiện vận hành, nhưng do thị trường khó khăn nên vẫn dừng sản xuất. Có 3 dự án xây dựng dở dang, đang tiếp tục được xử lý.
Ở nội dung khác, Chính phủ có báo cáo gửi Quốc hội về tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Báo cáo cho biết, lũy kế giai đoạn 2016 đến tháng 3/2020, đã có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.126 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.748 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Chính phủ đánh giá, tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn chậm. Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 gồm: TP. Hà Nội cổ phần hóa 13 doanh nghiệp; TP.HCM cổ phần hóa 38 doanh nghiệp; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa 6 doanh nghiệp; Bộ Công Thương cổ phần hóa 4 doanh nghiệp; Bộ Xây dựng cổ phần hóa 2 tổng công ty.
Về thoái vốn, báo cáo cho biết lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 3/2020 đã thoái được 25.166 tỷ đồng, thu về 171.844 tỷ đồng.
Cũng như cổ phần hoá, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg được đánh giá là còn chậm, những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo Quyết định trên với giá trị lớn là: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 tổng công ty cổ phần); TP. Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 doanh nghiệp).

VÂN CHI