Vĩ mô

[Infographic] Toàn cảnh Khu vực dịch vụ - du lịch 9 tháng qua những con số

Tuấn Việt
BizLIVE - Covid-19 khiến khu vực dịch vụ trong 9 tháng có mức tăng trưởng thấp nhất ở giai đoạn 10 năm. Trong đó, hoạt động du lịch - lữ hành, lưu trú - ăn uống là nhóm chịu tác động nặng nề nhất.
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020.
Các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 9 tháng qua diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu và có những diễn biến phức tạp với 2 "làn sóng" lớn tại chính nước ta.
Với mức tăng trưởng 1,37%, khu vực dịch vụ đóng góp 28,03% vào mức tăng trưởng chung trong 9 tháng. Đây là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm 2011-2020.
Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của 9 tháng như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 4,98% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,54 điểm %; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,68%, đóng góp 0,4 điểm %; ngành vận tải, kho bãi giảm 4%, làm giảm 0,14 điểm %; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 17,03%, làm giảm 0,76 điểm %.
Thống kê cụ thể, tính chung 9 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.673,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3,6% (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,8%).
Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng đạt 2.907,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,1% tổng mức và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. 
Covid-19 khiến doanh thu của khu vực dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng ước tính
giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 369,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,6%).
Cùng trong tình trạng suy giảm, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng ước tính đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng mức và giảm 56,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,9%).
Theo GSO, tín hiệu quả quan là hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng đã trở lại, thị trường hàng hóa và đời sống của người dân dần ổn định. Cùng với việc các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn nhiều tỉnh/thành phố đã mở cửa trở lại đem tới hy vọng sớm phục hồi và tăng trưởng của nhiều hoạt động trong những tháng cuối năm.
Bức tranh chi tiết về sự phát triển, biến động của khu vực dịch vụ với các hoạt động buôn bán, vận tải, du lịch - lữ hành, dịch vụ ăn uống - lưu trú... được GSO thống kê trực quan, cụ thể qua Infographic dưới đây:
 

TUẤN VIỆT