Vĩ mô

Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay được nghỉ mấy ngày?

N. Nga
BizLIVE - Người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5.
Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay được nghỉ mấy ngày?
Ảnh minh họa.
Còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch) và 3 tuần nữa đến dịp lễ ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rơi vào cuối tuần.
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 được nghỉ 1 ngày
Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, Giỗ Tổ Hùng Vương là một trong những ngày lễ người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).
Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ Tư (ngày 21/4 dương lịch). Do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày duy nhất mà không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần.
 Lịch nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch
Ngày 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày
Cũng tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày Chiến thắng (ngày 30/4 dương lịch) 1 ngày và ngày Quốc tế Lao động (ngày 1/5 dương lịch) 1 ngày.
Tuy nhiên, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) của năm 2021 rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy (ngày nghỉ hàng tuần) nên căn cứ vào khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.
 Lịch nghỉ 30/4 và 1/5/2021
Như vậy, trong dịp lễ này, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ nghỉ hằng tuần 2 ngày (thứ Bảy, Chủ Nhật) thì lịch nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2021 sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021.
Đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật), dịp lễ này chỉ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 2/5/2021.
Tiền lương khi đi làm vào ngày lễ, tết
Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm vào ngày lễ, tết thì được trả lương theo quy định như sau: 
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

N. NGA