Vĩ mô

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Hạ An
BizLIVE - Thay vì giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đến hết năm 2020, Bộ Tài chính kiến nghị, kéo dài thời hạn giảm thuế đến hết năm 2021 để hỗ trợ cho ngành hàng không.
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021
Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội nhằm lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết 31/12/2021.
Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, ngày 27/7/2020, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 quy định: Mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020 (giảm 30% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19). Mức thuế này sẽ quay về mức 3.000 đồng/lít kể từ ngày 01/01/2021.
Tuy nhiên, theo các dự báo của các tổ chức kinh tế, ngành hàng không trong năm 2021 vẫn tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, Bộ Tài chính đã dự thảo hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để tiếp tục áp dụng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31/12/2021 nhằm tiếp tục góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành vận tải hàng không.
Đồng thời, mức giảm 30% thuế BVMT cũng chính là mức hỗ trợ trực tiếp để góp phần giảm giá nhiên liệu bay, giúp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp vận tải hàng không, góp phần giúp doanh nghiệp hàng không duy trì hoạt động, bù đắp chi phí, tổn thất, phục hồi sau khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Với mức giảm 30% thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2021, dự kiến số thu thuế BVMT sẽ giảm khoảng 860-960 tỷ đồng/năm.
Tuy nhiên, ngành hàng không có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt trong nền kinh tế hội nhập. Vì vậy, Bộ Tài chính kiến nghị, vệc tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay ở mức 2.100 đồng/lít sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, phát triển trong tương lai, góp phần gián tiếp khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác như thương mại, du lịch, dịch vụ...

HẠ AN