Vĩ mô

Gần 75.000 tỷ đồng phải thi hành án từ 58 vụ tham nhũng

Vân Chi
BizLIVE -
Trong đó, số đã thi hành xong là 19.261 tỷ đồng, còn phải thi hành là hơn 55.278 tỷ đồng.
Gần 75.000 tỷ đồng phải thi hành án từ 58 vụ tham nhũng
Ảnh minh họa.
Chính phủ vừa gửi báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng về Quốc hội, trước thềm kỳ họp thứ 10 sẽ bắt đầu từ 20/10 tới. Báo cáo cập nhật kết quả thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng.
Báo cáo cho biết, đối với vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng nói chung, số thi hành xong năm nay là 3.605 việc, đạt tỷ lệ 84,13% số vụ việc có điều kiện thi hành (tăng 9,42% so với cùng kỳ năm 2019). Số tiền thu được là 15.017,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,42% số có khả năng thi hành (tăng 14,01%) so với cùng kỳ năm 2019.
Đối với những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) theo dõi, chỉ đạo, theo báo cáo thì các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức thi hành 58 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Có 15 vụ việc đã tổ chức thi hành xong, 43 vụ đang tổ chức thi hành. Tổng số tiền phải thi hành án là hơn 74.539 tỷ đồng, số đã thi hành xong là 19.261 tỷ đồng, còn phải thi hành là hơn 55.278 tỷ đồng.
phát hiện vi phạm về kinh tế 119.528 tỷ đồng
Về kiểm soát tài sản, thu nhập, Chính phủ báo báo, theo Luật PCTN năm 2018, việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành trước 31/12/2019 nhưng do Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm soát tài sản, thu nhập không kịp ban hành trong năm 2019 theo kế hoạch nên việc kê khai theo Luật PCTN năm 2018 chưa được thực hiệm.
“Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập liên quan đến nhân sự chủ chốt phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp đã được tiến hành nghiêm túc theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Chính phủ khẳng định.
Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, báo cáo nêu: toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.875 cuộc thanh tra hành chính (giảm 9% so với năm 2019) và 210.199 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (giảm 17% so với năm 2019).
Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 119.528 tỷ đồng, 9.045 ha đất; kiến nghị thu hồi 44.582 tỷ đồng và trên 1.401 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 74.946 tỷ đồng, 7.644 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.656 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 116.239 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.631 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 155 vụ, 135 đối tượng.
Riêng Thanh tra Chính phủ tiến hành 42 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 20 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 4.368 tỷ đồng, 1.403 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.174 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 194 tỷ đồng, 410 ha đất; chuyển cơ quan điều tra 17 vụ việc.
Toàn ngành thanh tra đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 4.402 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã xử lý, thu hồi 7.074 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 78%), 219 ha đất (đạt tỷ lệ 61%); xử lý hành chính 1.475 tổ chức, 5.212 cá nhân; có 21 vụ, 62 đối tượng do cơ quan thanh tra chuyển, đã được cơ quan chức năng khởi tố điều tra.
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 24.275 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,5% (khiếu nại 17.171 vụ việc, đạt 81,9%; tố cáo 7.104 vụ việc, đạt 87,5%).
Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 42,1 tỷ đồng, 72,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.020 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm 541 người (đã xử lý 386 người), chuyển cơ quan điều tra 12 vụ, 13 đối tượng.
kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính 54.770 tỷ đồng
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 54.770,44 tỷ đồng; chuyển hồ sơ 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; 2 vụ việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; cung cấp 101 báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Đảng, Cơ quan cảnh sát, an ninh điều tra các cấp và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.
Kết quả phát hiện và xử lý, các Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân đã thụ lý điều tra 531 vụ án, 1.245 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 290 vụ, 616 bị can (tăng 70 vụ, 101 bị can so với cùng kỳ năm 2019). Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 253 vụ, 760 bị can; tạm đình chỉ điều tra 30 vụ, 52 bị can; đình chỉ điều tra 03 vụ, 03 bị can ; xử lý khác (thay đổi tội danh, chuyển vụ án, nhập vụ án…) 14 vụ, 23 bị can; hiện đang điều tra 231 vụ, 407 bị can.
Cơ quan điều tra trong Quân đội Nhân dân đã khởi tố điều tra: 04 vụ/04 bị can. Số tiền thiệt hại do tham nhũng là trên 27,7 tỷ đồng; thu hồi trong giai đoạn điều tra 2,16 tỷ đồng; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 03 vụ/03 bị can; đang điều tra 01 vụ/01 bị can.
Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đang thụ lý kiểm sát điều tra 845 vụ/1596 bị can. Đã giải quyết 390 vụ/827 bị can, tỷ lệ giải quyết đạt 46,1% (giảm 35,1%) so với cùng kỳ năm 2019. Đã thụ lý giải quyết  là 350 vụ/962 bị can; đã giải quyết 246 vụ/692 bị can, tỷ lệ giải quyết đạt 75,4%, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Tòa án Nhân dân các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 436 vụ với 1.175 bị cáo; đã xét xử sơ thẩm 269 vụ, 645 bị cáo phạm các tội tham nhũng, trong đó có 08 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân hoặc tử hình; xét xử phúc thẩm 158 vụ, 326 bị cáo.
Theo đánh giá của Chính phủ, tình hình nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi “tham nhũng vặt” ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn diễn ra ở một số bộ, ngành, địa phương.
Quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tín dụng - ngân hàng, quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, vốn và tài sản công tiếp tục là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, có thể gia tăng một số vụ việc, hậu quả cho xã hội và mức độ tinh vi.

VÂN CHI