Vĩ mô

Chính phủ thông qua dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM

Tuấn Việt
BizLIVE -

Đây là mô hình chính quyền TP vừa là chính quyền trực thuộc Trung ương và cũng là chính quyền đô thị của các quận nội thành và 1 thành phố vệ tinh, chính là TP phía Đông (quận 2, 9 và Thủ Đức).

Chính phủ thông qua dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM
Ảnh minh họa.
Chính phủ vừa thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo nghị quyết; phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự thảo nghị quyết vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, cho phép xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn. Là cơ quan thực hiện việc trình dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trong tháng 9, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM cùng đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM.
Trước đó, trung tuần tháng 8, tại văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chính phủ đã đồng ý xây dựng Đề án chính quyền đô thị tại TP.HCM nhằm thể chế hóa chủ trương tổ chức hợp lý chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị và hải đảo. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị loại đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật của cả nước.
Cuối tháng 11/2019 và vào tháng 6/2020, Quốc hội cũng đã lần lượt thông qua 2 Nghị quyết về thí điểm chính quyền đô thị tại  Hà Nội và Đà Nẵng. Đây là tiền đề có ý nghĩa và quan trọng để cho TP.HCM đề xuất với Quốc hội cho phép thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.
Theo đề án, mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM được tổ chức trên cơ sở chính quyền thành phố gồm có HĐND và UBND. Chính quyền tại các quận là UBND quận, chính quyền tại các phường là UBND phường. Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của TP.HCM được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Đề án cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, chủ tịch UBND TP.HCM; nhiệm vụ, quyền hạn của TP.HCM; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của UBND quận, UBND phường…


TUẤN VIỆT