Vĩ mô

Bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu phí với các trạm BOT đặc thù

Hạ An
BizLIVE -

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu phí đối với một số trạm thu phí đặc thù thuộc dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

 

Bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu phí với các trạm BOT đặc thù
Ảnh minh họa.
Liên quan đến tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu phí (hình thức thu phí, thời gian triển khai thu phí điện tử không dừng) đối với một số trạm thu phí đặc thù thuộc dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền như đề xuất của Bộ GTVT.
Đồng thời, Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Cà Mau quyết định hình thức thu phí (thủ công hoặc điện tử không dừng) đối với 4 trạm thu phí thuộc công trình cầu có quy mô nhỏ trên địa bàn do UBND tỉnh Cà Mau là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Liên quan đến các trạm thu phí đặc thù này, trước đó Bộ GTVT đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không triển khai thu phí điện tử không dừng tại các dự án BOT trên QL51, QL3, QL91 và ở Cà Mau.
Lý do của được Bộ GTVT đưa ra là việc 3 trạm thu phí hoàn vốn QL51 do có thời gian thu phí còn lại ngắn. Đồng thời, 2 trạm Bờ Đậu QL3 (Thái Nguyên), trạm T2 QL91 (Cần Thơ) cũng được Bộ GTVT đề xuất chưa triển khai ETC.
Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng kiến nghị Chính phủ chấp thuận đề xuất của UBND Cà Mau về việc không triển khai thu phí ETC đối với 4 trạm thu phí do UBND tỉnh Cà Mau là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng chấp thuận lùi thời gian triển khai thu phí ETC tại 3 trạm thu phí có doanh thu quá thấp (trạm cầu Thái Hà, trạm cầu Mỹ Lợi và trạm trên đường Hồ Chí Minh), giao Bộ GTVT xem xét, quyết định thời điểm triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.
Báo cáo về tình hình triển khai Dự án thu phí tự động không dừng, Bộ GTVT cho biết, đến nay về tổng thể đến 31/12/2020 cơ bản toàn bộ các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai sẽ được lắp đặt, vận hành hệ thống ETC đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng ngoại trừ 4 trạm do VEC quản lý, 8 trạm không đủ điều kiện triển khai và 4 trạm do UBND tỉnh Cà Mau đề xuất không triển khai.

HẠ AN