Vĩ mô

5 triệu hộ kinh doanh sẽ không vào Luật Doanh nghiệp?

Vân Chi
BizLIVE -
59,58% đại biểu Quốc hội cho ý kiến chọn phương án xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh, chứ không đưa vào Luật Doanh nghiệp.
5 triệu hộ kinh doanh sẽ không vào Luật Doanh nghiệp?
Ảnh minh họa.
Từ kỳ họp thứ 8 của Quốc hội (cuối năm 2019), vấn đề đưa các hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp đã có nhiều thảo luận, với những quan điểm khác nhau.
Tại kỳ họp đó, trình Quốc hội dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Quốc hội đề nghị quy định một chương riêng về hộ kinh doanh. Ủy ban Kinh tế - cơ quan thẩm tra dự án luật này và nhiều đại biểu cho rằng cần ban hành luật riêng cho khoảng 5 triệu hộ kinh doanh hiện có.
Phiên thảo luận tại hội trường ngày 21/5/2020 vừa qua, việc đưa vào Luật Doanh nghiệp hay có một luật riêng vẫn còn những quan điểm trái chiều.
Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Kết quả vừa đưa ra cho thấy, có 174/433 (chiếm 40,18%) ý kiến các vị đại biểu đồng ý chọn phương án 1 với quy định một chương về hộ kinh doanh trong dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
Có tỷ lệ cao hơn, phương án 2 với việc xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh có 258/433 (chiếm 59,58%) phiếu thuận.
Như vậy, với tỷ lệ đồng ý phương án 2 chiếm trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội (483) cho ý kiến, nếu tỷ lệ này giữ nguyên quan điểm khi bấm nút lần cuối thì đồng nghĩa với việc ban hành luật riêng cho hộ kinh doanh sẽ được tính đến.
Theo chương trình dự kiến, chiều 16/6 Quốc hội sẽ thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi, sau khi nghe báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

VÂN CHI