Vĩ mô

Việt Nam bất ngờ xuất siêu 1,6 tỷ USD

Thanh Bình
BizLIVE -
Đây là cập nhật mới từ Tổng cục Hải quan, được Chính phủ công bố tại phiên họp thường kỳ tháng 6 trực tuyến với 63 tỉnh và thành phố, diễn ra sáng nay (4/7).
Việt Nam bất ngờ xuất siêu 1,6 tỷ USD
Với số liệu cập nhật mới và công bố tại cuộc họp sáng nay của Chính phủ, Việt Nam đã trở lại xuất siêu khá mạnh thay vì nhập siêu nhẹ cập nhật trước đó.
Cụ thể, về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm, bên cạnh các dữ liệu vĩ mô đã công bố, số liệu của Tổng cục Hải quan đưa ra tại phiên họp cho thấy, cập nhật ngày 2/7/2019, xuất khẩu đạt 122,4 tỷ USD, nhập khẩu 120,8 tỷ USD, xuất siêu 1,6 tỷ USD.
Kết quả trên có thay đổi lớn so với dữ liệu ước tính và cập nhật cuối tháng 6 vừa qua.
Cụ thể, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Thống kê công bố trước đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 245,48 tỷ USD, cao nhất của 6 tháng từ trước đến nay.
Và cũng theo báo cáo trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 6/2019 ước tính xuất siêu 400 triệu USD; tính chung 6 tháng đầu năm 2019, ước tính nhập siêu 34 triệu USD (bằng 0,03% tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng).
Như vậy, với số liệu cập nhật mới và công bố tại cuộc họp sáng nay của Chính phủ, Việt Nam đã trở lại xuất siêu khá mạnh thay vì nhập siêu nhẹ cập nhật trước đó.

THANH BÌNH