Thời sự

TP.HCM đối thoại 28 hộ dân khiếu nại vụ Thủ Thiêm

Huyền Trâm
BizLIVE - TP sẽ gặp mặt đại diện 28 hộ dân đang khiếu nại để nắm thêm tình hình và đề xuất phương án giải quyết.
TP.HCM đối thoại 28 hộ dân khiếu nại vụ Thủ Thiêm
Buổi họp báo của UBND TP về vụ Thủ Thiêm chiều qua 14/8.

Thông tin này được ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tại buổi họp báo “Triển khai kế hoạch của UBND TP thực hiện Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ liên quan tới khu đô thị mới Thủ Thiêm” chiều 14/8.

Cụ thể, ông Võ Văn Hoan cho biết hôm nay (15/8), thành phố (TP) sẽ gặp mặt đại diện 28 hộ dân đang khiếu nại để nắm thêm tình hình và đề xuất phương án giải quyết.

Liên quan tới chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Thủ Thiêm, lãnh đạo TP nêu đã thành lập Tổ Công tác liên ngành do Chủ tịch UBND quận 2 làm Tổ trưởng để nghiên cứu, rà soát hồ sơ bồi thường, điều kiện, hoàn cảnh và đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hồi đất.

Về phương án giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần đất diện tích khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP đã chỉ đạo Tổ công tác liên ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng lại phương án thực hiện, theo đó phải đảm bảo các nguyên tắc đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn và được đại đa số người dân đồng thuận. Trước khi xây dựng phương án phải tổ chức tiếp xúc lại với 331 hộ dân để xác định rõ bao nhiêu hộ dân chấp thuận hoán đổi đất, bao nhiêu hộ dân nhận tiền làm cơ sở thực hiện xây dựng phương án.

Hiện nay, Chủ tịch UBND quận 2 đã thực hiện xong việc tiếp xúc 305/331 hộ. Trên cơ sở kết quả tiếp xúc với các hộ dân nêu trên, Tổ công tác đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tại phần diện tích nêu trên, báo cáo UBND TP trình HĐND TP trong phiên họp bất thường gần nhất thông qua, làm cơ sở để triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong phần đất diện tích khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An theo quy định.

Đối với các trường hợp đang có khiếu nại nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng không nằm trong phần đất diện tích khoảng 4,3 ha, khu phố 1, phường Bình An, qua rà soát chính sách, Tổ Công tác liên ngành đã đề xuất 10 nhóm chính sách bổ sung cho các hộ dân đang có khiếu nại nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng không nằm trong phần đất diện tích khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An.

Các nhóm chính sách hỗ trợ bổ sung đã được Chủ tịch UBND TP công khai lấy ý kiến của các hộ dân tại 2 buổi tiếp dân vào hai ngày 7 và ngày 14/11/2018. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP đã giao Chủ tịch UBND quận 2 tiếp tục phối hợp với đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từng hộ dân đối với 10 nhóm vấn đề dự kiến điều chỉnh, bổ sung để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở kết quả tiếp xúc và ghi nhận ý kiến của các hộ dân, UBND TP sẽ hoàn chỉnh chính sách trình HĐND TP thông qua và triển khai thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sau khi hoàn tất các cơ sở pháp lý về ranh quy hoạch, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như đã nêu trên, UBND TP giao cho UBND quận 2 rà soát, phân loại, tập trung áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp các hộ dân tiếp tục khiếu nại thì giao Chủ tịch UBND quận 2 xem xét, giải quyết khiếu nại lần đầu theo Luật Khiếu nại.

Về xác định các khu phố ngoài ranh, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, UBND thành phố đã giao Chủ tịch UBND quận 2 tiếp nhận đơn, xử lý và giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại đối với nội dung khiếu nại về nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

HUYỀN TRÂM