Thời sự

TP.HCM công bố 13 nội dung khắc phục sai phạm ở Thủ Thiêm

Huyền Trâm
BizLIVE - TP.HCM đưa ra 13 nhóm việc với 22 đầu việc, gồm các nhiệm vụ trọng tâm và thời gian thực hiện liên quan tới các sai phạm tại Thủ Thiêm.
TP.HCM công bố 13 nội dung khắc phục sai phạm ở Thủ Thiêm
UBND TP.HCM họp báo liên quan sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chiều 14/8,  UBND TP.HCM tổ chức họp báo công bố tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì buổi họp.

Theo đó, lãnh đạo thành phố (TP) nêu kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngay khi có kết luận thanh tra, TP đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra và mời Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng đã ký ban hành Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 9/8/2019 triển khai thực hiện kết luận thanh tra gồm 13 nhóm việc với 22 đầu việc.

Cụ thể, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thực hiện các nội dung có liên quan như: Xác định chi phí lãi vay trong phương pháp thặng dư; Hướng dẫn phương pháp phân bổ chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh trong tổng mức đầu tư và chi phí được tính trong phương pháp thặng dư; Việc sử dụng quỹ đất sạch để thực hiện việc thanh toán cho các dự án BT; Xem xét, bổ sung hoặc điều chỉnh quy chuẩn xây dựng; xem xét, xử lý việc xây dựng của Công ty cổ phần Đại Quang Minh; Việc quy định rõ thời gian trực tiếp kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng; Việc thực hiện kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước;  xem xét, kiến nghị xử lý đối với khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

Có văn bản kiến nghị Kiểm toán nhà nước khẩn trương kiểm toán các dự án BT. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

Việc xem xét, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với khoản thuế VAT trong các hợp đồng BT như tại dự án BT 4 tuyến đường chính… Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

Việc xử lý thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố chưa đúng quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

Thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

Việc xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2013 theo đúng quy định; làm cơ sở để xem xét, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

Việc xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2019 (bám sát giá thị trường) làm cơ sở cho việc xác định mức giá khởi điểm để tổ chức đấu giá các lô đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; và xử lý chuyển tiếp các dự án tái định cư không còn nhu cầu, chuyển sang dự án thương mại. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

Căn cứ chi phí bình quân được duyệt, kiểm tra, rà soát lại giá đất và nghĩa vụ tài chính của các dự án đã giao cho nhà đầu tư. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

Rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

Trên cơ sở kế hoạch trên, lãnh đạo TP cho biết UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện.

Cụ thể, TP đã ban hành Văn bản số 2923/UBND-NCPC ngày 19/7/2019 về việc cử nhân sự của thành phố tham gia Tổ công tác của Bộ Tài chính liên quan đến thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP.

Có văn bản báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi khoản tiền tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Liên hệ, làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cách làm và dự thảo Kế hoạch thực hiện các bước để xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2013, 2019; trình Bộ Tài chính xem xét, thẩm định. 

Tham mưu văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cách làm của thành phố đối với việc tiếp tục thực hiện 3 Dự án BT theo kết luận thanh tra.

Làm việc với Công ty Đại Quang Minh để thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay…

“Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và quan điểm mỗi cán bộ, công chức và người dân phải tuân thủ pháp luật, chính quyền thành phố sẽ tập trung, khẩn trương thực hiện thông báo và kết luận thanh tra của TTCP, nghiêm túc nhận thiếu sót, trách nhiệm trong quá trình quản lý, điều hành của lãnh đạo và các cơ quan chức năng các thời kỳ. Triển khai ngay các chính sách phù hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư. Kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền”, lãnh đạo TP cho biết.

HUYỀN TRÂM