Thời sự

Năm 2030: Dự kiến có hơn 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia

Tuấn Việt
BizLIVE -
Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có trên 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia.
Năm 2030: Dự kiến có hơn 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia
Ảnh minh họa.
Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 1320/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.
Theo chương trình, trong giai đoạn từ 2020 đến 2030, tập trung xây dựng và phát triển Thương hiệu Việt Nam gắn với các giá trị tích cực, nổi trội của thương hiệu sản phẩm trên cơ sở thống nhất, đồng bộ với chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.
Mục tiêu chương trình là nâng kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt mức tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước; góp phần tăng giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam bình quân 20% mỗi năm theo thống kê, đánh giá của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới.
Kết quả là xây dựng được trên 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Đồng thời, mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới; giúp 90% số lượng doanh nghiệp trên cả nước có nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư. 100% sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.
Thủ tướng giao Bộ Công Thương là cơ quan quản lý chương trình. Đơn vị chủ trì thực hiện đề án là các bộ, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện các đề án thuộc chương trình.
Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được phép sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Theo Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, Năm 2018, số lượng doanh nghiệp được công nhận có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia đã tăng lên 97 doanh nghiệp. 10 năm trước, thời điểm 2008, Việt Nam mới có 30 doanh nghiệp.
Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong năm 2018 cũng đã tăng thêm 2 bậc và được định giá 235 tỷ USD.

TUẤN VIỆT