Thời sự

[Infographic] Hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu

Dự thảo Bộ luật Lao động đề xuất hai lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến khi lao động nam đạt 62 tuổi, nữ đạt 60 tuổi.
[Infographic] Hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu

Theo VnExpress