Thời sự

“Doanh nghiệp phải là hạt nhân trong chuỗi liên kết nông nghiệp”

Hạ An
BizLIVE - Chỉ ra giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết: "Doanh nghiệp phải là hạt nhân trong chuỗi liên kết nông nghiệp".
“Doanh nghiệp phải là hạt nhân trong chuỗi liên kết nông nghiệp”
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường
Phỏng vấn bên lề diễn đàn Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết: "Câu chuyện phát triển nông nghiệp nông thôn, không phải là chuyện riêng của Bộ Nông nghiệp hay Bộ Công thương mà đây là sự tái cơ cấu của một ngành hàng kinh tế đòi hỏi 3 trục".
"Thứ nhất là khu vực Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế làm sao để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia một cách thuận lợi nhất, đi đôi với hoàn thiện thể chế là cải cách hành chính làm sao để doanh nghiệp, người dân đầu tư sản xuất", Bộ trưởng cho biết.
Thứ hai là khu vực doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng và thứ ba là người nông dân. Trong hội nhập cũng như trong tổ chức hàng hoá hiện nay, doanh nghiệp phải là hạt nhân trong chuỗi liên kết.
Hiện nay, chúng ta đang có 10.000 doanh nghiệp trực tiếp sản xuất trong khu vực nông nghiệp và 49.000 doanh nghiệp tham gia ở các phân khúc khác nhau trong việc tạo ra sản phẩm phụ trợ cho ngành nông nghiệp.
Đây là một thành tố rất tốt để tạo các chuỗi liên kết. "Phải làm sao để 8,6 triệu hộ nông dân liên kết chặt chẽ với 50.000 hợp tác xã của mình và các doanh nghiệp hợp tác với các hợp tác xã đó, hình thành lên chuỗi liên kết hợp tác giữa khu vực sản xuất, khu vực chế biến và tổ chức thị trường", Bộ trưởng nhận định.
 Ông Kyle F.Kelhofer – Chuyên gia từ International Finance Corporation
Đồng quan điểm, ông Kyle F.Kelhofer – Chuyên gia từ International Finance Corporation cho biết: "Những thách thức chủ yếu của nông sản Việt Nam đó là nhiều sản phẩm còn chưa có những chứng chỉ quốc tế để thâm nhập vào các thị trường khó tính như Mỹ, EU hay Nhật Bản".
Vì vậy, Chính phủ phải thúc đẩy nông dân tham gia vào chuỗi giá trị tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách thông qua các Hiệp hội, doanh nghiệp nhằm áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản, truy xuất nguồn gốc,....
Chỉ khi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thì nông sản Việt Nam mới đạt được các chứng nhận theo quy chuẩn quốc tế, nâng cao tính bền vững cho nông sản. Đồng thời, "phải đẩy mạnh tìm hiểu thông tin từ các thị trường để xem họ yêu cầu như thế nào và hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như người nông sản sản xuất mặt hàng đó. Có như vậy, Việt Nam mới có thể đón đầu được thị trường quốc tế", ông Kyle F.Kelhofer cho hay.

HẠ AN