Thời sự

Cho mượn ô tô công có thể bị phạt 60 triệu đồng

N. Nga
BizLIVE - Cụ thể, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong trường hợp cho mượn tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, ô tô sẽ bị phạt tiền đến 60 triệu đồng.
Cho mượn ô tô công có thể bị phạt 60 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
Theo đó, hình thức xử phạt chính quy định tại Nghị định này bao gồm: Cảnh cáo và phạt tiền.
Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức; trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
Cụ thể, trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách Nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, Nghị định quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các hành vi: Sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước sai mục đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành; sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước không đúng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành.
Đối với hành vi gây lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng.
Nghị định 63/2019/NĐ-CP nêu rõ, phạt tiền đối với hành vi cho mượn, sử dụng tài sản công không đúng quy định (cho tổ chức cá nhân khác sử dụng tài sản công có hợp đồng cho mượn hay không có hợp đồng cho mượn, không phân biệt thời hạn mượn) với các mức phạt sau:
Từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp cho mượn tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng.
Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp mượn tài sản có gái trị từ 100 triệu đồng trở lên.
Từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng trong trường hợp cho mượn tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô.
Nghị định có hiệu lực từ 1/9/2019.

N. NGA