Vĩ mô

Chỉ đạo nổi bật: Phạt tới 1 tỷ đồng khi lấn, chiếm đất

Tuấn Việt
BizLIVE - Tăng mức cho vay ưu đãi với HSSV lên 2,5 triệu đồng/tháng; Xử phạt trong lĩnh vực đất đai với mức phạt tới 1 tỷ đồng khi lấn, chiếm đất là một số chỉ đạo nổi bật của Chính phủ trong tuần.
Chỉ đạo nổi bật: Phạt tới 1 tỷ đồng khi lấn, chiếm đất
Ảnh minh họa.
Tăng mức cho vay ưu đãi với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1656/QĐ-TTg điều điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV.
Theo đó, từ ngày 1/12, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) là 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 15/6/2017 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/HSSV.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2020.
Mức phạt tối đa lên tới 500 triệu đồng đối với cá nhân, 1 tỷ đồng đối với tổ chức nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1 héc ta trở lên tại khu vực đô thị.
Trong trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì mức phạt lên tới 70 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 1 héc ta trở lên.
Với trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì mức phạt lên tới 120 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 1 héc ta trở lên.
Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì mức xử phạt lên tới 150 triệu đồng đối với diện tích lấn, chiếm từ 1 héc ta trở lên.
Trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì mức xử phạt lên tới 500 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1 héc ta trở lên.
Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020
Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019.
Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II tăng từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng IV tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng.
Vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng bị phạt đến 100 triệu đồng
Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng.
Cụ thể, về vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Bán khoanh nợ đã được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ dân sự khác, trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ; bên bán nợ mua lại các khoản nợ đã bán trừ trường hợp quy định tại Điều 148 Luật các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Phạt tiền từ 50-80 triệu đồng đối với hành vi không thành lập Hội đồng mua, bán nợ khi thực hiện mua, bán nợ.

TUẤN VIỆT