Thời sự

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Chính phủ điện tử

Tuấn Việt
BizLIVE -
Theo kết luận của Thủ tướng, nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử sẽ được chuyển từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Chính phủ điện tử
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, với các nội dung cụ thể:
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được giao làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (Uỷ ban), trực tiếp chỉ đạo các công việc thường xuyên của Ủy ban.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông làm Phó Chủ tịch Ủy ban, thôi Tổ phó Công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban; chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được giao làm Thành viên Ủy ban, thôi Ủy viên thường trực, Tổng thư ký, Tổ trưởng Công tác. Giao Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên Ủy ban làm Tổ trưởng Công tác giúp việc Ủy ban.
Cục trưởng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ thôi Tổ phó Thường trực Công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban.
Đáng chú ý, chuyển nhiệm vụ trình Thủ tướng Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

TUẤN VIỆT