Tài chính

VSC: Cạnh tranh gay gắt, 9 tháng mới hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận

Mai Hương
BizLIVE - CTCP Container Việt Nam (VSC) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2019 với lợi nhuận sau thuế giảm gần 10%.
VSC: Cạnh tranh gay gắt, 9 tháng mới hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận
Ảnh minh họa.
Doanh thu thuần quý III/2019 của VSC tăng 2,5% lên 458 tỷ đồng. Tuy nhiên, dường như tình hình cạnh tranh gay gắt khu vực cảng biển phía Bắc vẫn đang ảnh hưởng mạnh tới Công ty. Lợi nhuận gộp giảm 3,8% xuống 116,73 tỷ đồng.
Trong kỳ, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 75% và 7,4% lên 13,11 tỷ đồng và 17,8 tỷ đồng.
Do đó, dù giảm được chi phí vay, lợi nhuận trước thuế quý III/2019 vẫn giảm gần 9% xuống 85,54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 65,1 tỷ đồng, giảm 9,9%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VSC đạt 1.355 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 30% xuống 183,78 tỷ đồng. Dựa trên kế hoạch ĐHĐCĐ 2019, VSC mới hành thành 90% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
Theo đánh giá của FPTS, VSC đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt ở khu vực cảng biển phía Bắc. Tổng công suất thiết kế của các cảng container ở khu vực Hải Phòng lên 8,5 triệu TEUs/năm, trong khi dự kiến lượng hàng chỉ đạt tối đa 5,5 triệu TEUs, dư thừa công suất gần 40%. Trước áp lực dư cung, VSC cần giảm giá, ưu đãi để giữ chân khách cũ.
Ngoài ra, từ năm 2017, Hải Phòng bắt đầu thu phí hạ tầng cảng biển, mức thu 250.000 đồng/container 20ft và 500.000 đồng/container 40ft, hàng rời là 2.000 – 50.000 đồng/tấn hàng, hàng tạm nhập tái xuất là 2,2 – 2,3 triệu đồng/container 20 ft. Đầu năm 2018, được điều chỉnh giảm, cụ thể hàng hóa xuất nhập khẩu là hàng lỏng, hàng rời giảm từ 20.000 đồng/tấn xuống còn 16.000 đồng/tấn (giảm 20%) tuy nhiên chi phí này vẫn rất cao; riêng hàng đóng trong các container vẫn giữ nguyên mức giá cũ. Đây thực sự là một gánh nặng với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, làm giảm sức cạnh tranh của các cảng ở Hải Phòng so với các cảng khác tại khu vực miền Bắc.

MAI HƯƠNG