Tài chính

VietinBank đã thu hồi 2/3 khoản đầu tư trái phiếu có khả năng mất vốn

Minh Đức
BizLIVE -
Đây là ba khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với tổng 1.070,85 tỷ đồng, được nhận định là “có khả năng mất vốn”.
VietinBank đã thu hồi 2/3 khoản đầu tư trái phiếu có khả năng mất vốn
Ảnh minh họa.
Như BizLIVE đề cập ở bài viết trước, Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo gửi đến Quốc hội, trong đó đề cập đến một số khoản đầu tư của một số ngân hàng, tổ chức tài chính không hiệu quả, hoặc có khả năng mất vốn.
Trong đó, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) có khoản 1.070 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp có khả năng mất vốn.
Đây là kết quả kiểm toán trên cơ sở dữ liệu năm 2018.
Còn theo thông tin phản hồi từ VietinBank tới BizLIVE, đến nay khoản đầu tư trên đã có trạng thái khác.
Trước hết, VietinBank cho biết, tổng giá trị đầu tư nói trên là 1.070,85 tỷ đồng, gồm ba khoản đầu tư chứ không phải 01 khoản.
Cụ thể, đó là khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản phát triển nhà thành phố, với dư nợ trái phiếu thời điểm 31/12/2018 là 240.850 triệu đồng.
Khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Quốc tế C&T, dư nợ trái phiếu thời điểm 31/12/2018 là 240.000 triệu đồng.
Khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt, dư nợ trái phiếu thời điểm 31/12/2018 là 590.000 triệu đồng.
Đến nay, VietinBank cho biết, việc xử lý ba khoản trên đã có kết quả.
Đến tháng 12/2019 VietinBank đã thu hồi nợ đối với khoản đầu tiên. Đến tháng 3/2019, ngân hàng cũng đã thu hồi nợ đối với khoản thứ hai.
Còn lại, khoản thứ ba nói trên, VietinBank đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro theo quy định.

MINH ĐỨC