Tài chính

Thu ngân sách nhà nước 2019 vượt xa dự toán

Tuấn Việt
BizLIVE - Đến 12h00 ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt tới 9,1% (128,1 nghìn tỷ đồng) so với dự toán.
Thu ngân sách nhà nước 2019 vượt xa dự toán
Ảnh minh họa.
Chiều 31/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác khóa sổ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến 12h00 ngày 31/12/2019, tổng thu NSNN đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% (128,1 nghìn tỷ đồng) so với dự toán, tăng 82,1 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội.
Thu ngân sách Trung ương và địa phương đều vượt dự toán. Trong đó, thu của Trung ương vượt xấp xỉ 4% (32,2 nghìn tỷ đồng), thu địa phương vượt 16% (96 nghìn tỷ đồng) so với dự toán.
Thu nội địa đạt 1.260,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,4% (87 nghìn tỷ đồng); thu từ dầu thô 55,9 nghìn tỷ đồng, vượt 25,3% (11,3 nghìn tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 18,8 nghìn tỷ đồng so với dự toán.
Số thu cân đối ngân sách đạt xấp xỉ 217,9 nghìn tỷ đồng, vượt 15,2% (28,8 nghìn tỷ đồng) so với dự toán. Tỷ lệ động viên thu NSNN đạt 25%GDP, riêng động viên thuế và phí đạt 21% GDP. Đánh giá cả giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân đạt 24,7% GDP (vượt kế hoạch là 23,5% GDP).
Hầu hết các địa phương hoàn thành vượt dự toán thu nội địa, với 30 địa phương vượt trên 20% dự toán, 14 địa phương vượt từ 10-20% dự toán và 17 địa phương vượt dưới 10% dự toán. Những địa phương có kết quả thu đạt cao là Ninh Bình, Bắc Giang, Bình Định, Phú Yên...
Nợ công co xuống 56,1% GDP, bớt chi phí nhờ lãi suất xuống sâu
Cũng theo Bộ Tài chính, chi NSNN năm 2019 được quản lý chặt chẽ theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đồng thời cơ cấu lại chi trong từng lĩnh vực, gắn với đổi mới sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.
Bội chi NSNN năm 2019 giảm từ mức 3,7% dự toán xuống ở mức dưới 3,4% GDP thực hiện; nợ công đến nay giảm còn 56,1% GDP so với mức 63,7% GDP cuối năm 2016.
Năm 2019, cơ quan thuế đã thực hiện thu hồi 35.200 tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang. Cơ quan hải quan đã thu hồi và xử lý 992 tỷ đồng nợ đọng thuế.
Năm 2019 đã tiếp tục cơ cấu một bước nợ công, kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ (kỳ hạn bình quân là 13,47 năm, tăng 0,78 năm so với cuối năm 2018); giảm chi phí nợ công (lãi suất phát hành bình quân 11 tháng năm 2019 là 4,68%/năm, giảm từ 1,2-1,6%/năm so với thời điểm đầu năm 2019); tăng tỷ trọng vay trong nước, dự kiến cuối năm 2019 đạt 62,3% tổng dư nợ Chính phủ (so với mức 60,1% năm 2016)...
Đối với việc triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm được 2.901 đầu mối (riêng năm 2019 giảm 2.172 đầu mối) các đơn vị từ Trung ương đến địa phương, hiệu quả quản lý tài chính nên lũy kế năm 2019 và dự toán năm 2020 đã tiết kiệm được khoảng 3.000 tỷ đồng.
Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp cả nước hoàn thành 12 chỉ tiêu chủ yếu mà Quốc hội đặt ra. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, số vượt thu ròng khoảng 32.000 tỷ đồng của NSTW năm nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tạo dư địa để thực hiện phương án cải cách tiền lương vào năm 2021. Cùng với đó, năm nay cũng là năm thuế xuất nhập khẩu có mức thu kỷ lục, hơn 318.000 tỷ đồng. Nhờ nguồn thu lớn này, nhà nước có dư địa để giải quyết chính sách hoàn thuế, không để tồn lại sang năm sau.

TUẤN VIỆT