Tài chính

Thu ngân sách “ngấm dần” tác động từ Covid-19

Tuấn Việt
BizLIVE -
Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm tới thời điểm 15/5 ước đạt 529,6 nghìn tỷ đồng, mới chỉ bằng 35% dự toán năm.
Thu ngân sách “ngấm dần” tác động từ Covid-19
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 15 ngày đầu tháng 5/2020, thu ngân sách nhà nước chỉ đạt mức xấp xỉ 15 ngày đầu tháng trước. Trước đó, thu ngân sách  trong 15 ngày đầu tháng 4 đã giảm mạnh so với cùng kỳ tháng liền trước do tác động tiêu cực của dịch Covid-19.
Tổng cục Thống kê lý giải kết quả này do việc thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2020 ước đạt 529,6 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 35% dự toán năm. Trong đó, ước tính thu nội địa đạt 439,9 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8%; thu từ dầu thô đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu  đạt 70,5 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9%.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 52,9 nghìn tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm. Số thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 79,5 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8%. Nguồn thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 82,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6%. Số thu thuế bảo vệ môi trường đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28,9%.
Có hai nguồn thu trong phần thu nội địa đạt tỷ trọng cao hơn phần lớn các cấu phần khác là khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,7%; thu tiền sử dụng đất đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6%.
Tổng cục Thống kê cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2020 ước đạt 537,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 385 nghìn tỷ đồng, bằng 36,4%; chi đầu tư phát triển 103,8 nghìn tỷ đồng, bằng 22,1%; chi trả nợ lãi 45,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6%.
"Chi ngân sách nhà nước tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, phòng chống dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi", Tổng cục Thống kê giải thích.

TUẤN VIỆT