Tài chính

Thoái vốn theo quyết định của Thủ tướng mới chỉ đạt 7,5% kế hoạch

Tuấn Việt
BizLIVE -

Mức độ thực hiện này được tính từ năm 2017, thời điểm triển khai danh mục thoái vốn theo quyết định của Thủ tướng.

Thoái vốn theo quyết định của Thủ tướng mới chỉ đạt 7,5% kế hoạch
Ảnh minh họa.
Ngày 23/9, Bộ Tài chính công bố một số thông tin về kết quả thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ năm 2017 đến nay, trong đó có trọng tâm thực hiện theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo quyết định trên thì giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, trong đó: năm 2017 thực hiện thoái vốn tại 135 doanh nghiệp; năm 2018 thực hiện thoái vốn tại 181 doanh nghiệp; năm 2019 thực hiện thoái vốn tại 62 doanh nghiệp; Năm 2020 thực hiện thoái vốn tại 28 doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2019 chỉ có 12 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thoái vốn với giá trị 783 tỷ đồng, thu về 1.700 tỷ đồng.
Và lũy kế từ năm 2017 đến tháng 8/2019, thoái vốn nhà nước tại 90 đơn vị theo quyết định trên với giá trị 4.574 tỷ đồng, thu về 8.807 tỷ đồng.
Với kết quả trên, Bộ Tài chính đánh giá, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm (mới đạt 7,5% kế hoạch), chưa đạt yêu cầu đề ra.
Ở hoạt động thoái vốn khác, kể từ năm 2017 đến tháng 8/2019, tình hình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg trên cả nước đạt 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco).
Trong 8 tháng đầu năm các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn với tổng giá 1.648 tỷ đồng, thu về 2.952 tỷ đồng.
Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 8/2019 các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.136 tỷ đồng, thu về 51.408 tỷ đồng. Cụ thể, thoái vốn tại các lĩnh vực nhạy cảm được 4.617 tỷ đồng, thu về 5.888 tỷ đồng. Thoái vốn tại các lĩnh vực phải thoái khác được 5.230 tỷ đồng, thu về 9.581 tỷ đồng. SCIC thực hiện thoái vốn với giá trị 6.289 tỷ đồng, thu về 35.938 tỷ đồng.
Tổng số thoái vốn 8 tháng đầu năm đạt 2.432 tỷ đồng, thu về 4.653 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 8/2019 đạt 24.496 tỷ đồng, thu về 170.609 tỷ đồng.
Liên quan đến tiến độ thoái vốn, tuần qua Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc đồng ý tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, với trọng tâm về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, dự kiến tổ chức cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới, theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Trước đó, vào trung tuần tháng 8, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, với 93 doanh nghiệp cụ thể.

TUẤN VIỆT

Giá vàng trong nước biến động trái chiều

Giá vàng trong nước biến động trái chiều

Giá vàng tại một số doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn có biến động trái chiều, trong khi trên thị trường thế giới các nhà đầu tư “án binh bất động” chờ các quyết sách mới...