Tài chính

Sẽ có 3 - 5 ngân hàng Việt niêm yết trên sàn chứng khoán nước ngoài?

Thế Anh
BizLIVE -
Đây là một mục tiêu Chính phủ hướng tới, trong định hướng tiếp tục cơ cấu lại các ngân hàng giai đoạn 2021-2025.
Sẽ có 3 - 5 ngân hàng Việt niêm yết trên sàn chứng khoán nước ngoài?
Ảnh minh họa.
Sau giai đoạn 2016-2020, Chính phủ tiếp tục xây dựng định hướng cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó có cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Với tái cơ cấu lại hệ thống các TCTD, dự thảo báo cáo của Chính phủ chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới dự kiến 5 điểm chính.
Một là, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm giữ an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống, tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Hai là, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại nâng cao sức cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam.
Ba là, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Tăng số lượng doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính, ngân hàng do các TCTD cung ứng. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp phục vụ các nhóm dân cư chưa hoặc ít được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng truyền thống ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Bốn là, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, tăng sự minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và trong hoạt động của các TCTD.
Đáng chú ý, Chính phủ hướng tới mục tiêu Việt Nam có ít nhất từ 2 - 3 ngân hàng thương mại nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và 3 - 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.
Trước đó, trong giai đoạn 2016-2020, mục tiêu trên cũng đã được gợi mở với định hướng “Một số TCTD có uy tín lớn có thể lựa chọn giải pháp niêm yết cổ phiếu trên thị trường quốc tế”.
Năm là, tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại ngân hàng thương mại nhà nước nắm cổ phần chi phối và ngân hàng thương mại cổ phần có chất lượng quản trị tốt đã hoàn thành áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.

THẾ ANH