Tài chính

Sau ngành thuế, đến lượt “tái cơ cấu” bộ máy Kho bạc Nhà nước

Tuấn Việt
BizLIVE - Quyết định số 1618 do Bộ Tài chính vừa ban hành, chính thức có hiệu lực từ 1/10 tới, sẽ giảm các phòng chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh từ 7 xuống còn 5.
Sau ngành thuế, đến lượt “tái cơ cấu” bộ máy Kho bạc Nhà nước
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 1618/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước (KBNN) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Về cơ cấu tổ chức, quyết định nêu rõ: Các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc KBNN cấp tỉnh, gồm có phòng kế toán nhà nước; phòng kiểm soát chi; phòng thanh tra - kiểm tra; phòng tài vụ - quản trị; văn phòng.
Với quyết định này, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc KBNN cấp tỉnh đã giảm từ 7 phòng, xuống còn 5 phòng. Theo quy định cũ có phòng tin học và tổ chức cán bộ, phòng tài vụ trước đây sẽ đổi thành phòng tài vụ - quản trị.
Riêng hai trường hợp đặc biệt là KBNN Hà Nội được tổ chức 3 phòng kiểm soát chi (đã giảm 1 phòng từ 4 xuống 3), KBNN TP.HCM được tổ chức 2 phòng kiểm soát chi (đã giảm 1 phòng từ 3 xuống 2).
Theo Quyết định số 1618, KBNN cấp huyện trực thuộc tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên. Tổng Giám đốc KBNN quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc KBNN cấp tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN cấp huyện.
Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10 tới. Bộ Tài chính yêu cầu KBNN hoàn thành việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện trước ngày 31/12.
Trước đó và đang được triển khai cho đến nay, Bộ Tài chính đã có quyết định hợp nhất và giảm nhiều chi cục thuế tại hàng loạt tỉnh thành trên cả nước, cấu trúc lại bộ máy của ngành thuế.

TUẤN VIỆT