Tài chính

Quốc hội thông qua việc xoá hơn 16.000 tỷ đồng nợ thuế

Cẩm Thạch
BizLIVE - Chính phủ đã đề nghị được khoanh và không hồi tố với các khoản nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 và xoá số nợ thuế gần 16.400 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.
Quốc hội thông qua việc xoá hơn 16.000 tỷ đồng nợ thuế
Quốc hội bấm nút thông qua một số luật và nghị quyết ngày 26/11

Chiều 26/11, với 441/458 số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước với số tiền có thể được xóa là hơn 16.000 tỷ đồng.

Nghị quyết này quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp dưới đây, phát sinh trước ngày 1/7/2020 mà không có khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, các doanh nghiệp đã không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh, đã giải thể, phá sản, đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vì vậy cũng không thể thu cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, Nghị quyết này chỉ khoanh tiền nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, chưa xử lý tiền nợ thuế gốc, theo đó điều kiện tiên quyết để được xử lý nợ là người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đối với tiền nợ thuế gốc sẽ tiếp tục theo dõi và được xử lý theo quy định Luật Quản lý thuế số 38.

"Theo tổng hợp Phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, đa số ý kiến (418/459 ý kiến, bằng 91%) nhất trí việc khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước như dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 501/TTr-CP ngày 16/10/2019 của Chính phủ và nhất trí (408/459 ý kiến, bằng 89%) thực hiện theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp (kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV)", Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo.

Tuy nhiên, việc xử lý nợ phải bảo đảm công khai, minh bạch; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc cố tình chây ỳ, nợ thuế. Trong trường hợp đã xóa nợ mà phát hiện người nộp thuế quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì phải hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ (nếu có) và phải thu vào ngân sách nhà nước khoản nợ đã được xóa.

Về thẩm quyền xóa nợ thuế, Thủ tướng được quyết định xoá khoản nợ thuế từ 15 tỷ đồng trở lên; Bộ Tài chính được xóa khoản nợ thuế 10-15 tỷ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được quyền xoá nợ thuế với khoản tiền 5-10 tỷ đồng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được xóa khoản nợ thuế dưới 5 tỷ đồng.

CẨM THẠCH