Tài chính

Phiên 14/10: Khối ngoại đã mua ròng trở lại

Mai Hương
BizLIVE -

Cụ thể, khối này mua ròng gần 26 tỷ đồng trên HOSE và 12,8 tỷ đồng trên UpCoM. Còn lại, khối này chỉ rút ròng 6,8 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 14/10: Khối ngoại đã mua ròng trở lại

Trên HOSE, giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại thực hiện mua vào 356,6 tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 330 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là NVL (438 nghìn đơn vị), VIC (149 nghìn đơn vị), VCB (175 nghìn đơn vị), VNM (107 nghìn đơn vị), BID (270 nghìn đơn vị), STB (792 nghìn đơn vị) và KBC (505 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ tập trung bán ra ở các mã chính như VRE (1 triệu đơn vị), ROS (992 nghìn đơn vị0, HDB (806 nghìn đơn vị), VJC (104 nghìn đơn vị), HPG (332 nghìn đơn vị) và POW (552 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, VRE mất hơn 2% về lại mức giá 31.700 đồng/cổ phiếu.

Trên HNX, chưa khởi sắc, khối ngoại vẫn bán ròng 6,8 tỷ đồng, tương ứng 198 nghìn đơn vị. Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là NET (150 nghìn đơn vị), NTP (43 nghìn đơn vị), CEO (130 nghìn đơn vị) và PVS (57 nghìn đơn vị). Giao dịch tiêu cực, CEO mất 2,1% còn PVS và DGC đều mất hơn 2%.

Ngược lại, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã như SHS (110 nghìn đơn vị), SCI (55 nghìn đơn vị), BAX (15 nghìn đơn vị) và SRA (22 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, tích cực hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 24,7 tỷ đồng và chỉ bán ra 11,8 tỷ đồng.

Các mã được mua vào mạnh nhất là QNS (154 nghìn đơn vị), ACV (49 nghìn đơn vị), VEA (43 nghìn đơn vị) và MCH (10 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này chỉ tập trung bán ra ở BSR với khối lượng 207 nghìn đơn vị, tương ứng 2 tỷ đồng. Chốt phiên, BSR mất 2% về lại giá 9.700 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG