Tài chính

Ngành thuế thu hơn 27,6 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế sau 10 tháng

Tuấn Việt
BizLIVE -

Kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra hơn 43.700 tỷ đồng, tăng thu thuế hơn 11.800 tỷ đồng, thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ là một số thống kê của ngành thuế đến cuối tháng 10/2019.

Ngành thuế thu hơn 27,6 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế sau 10 tháng
Ảnh minh họa.
Theo thống kê từ Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 10/2019, hệ thống quản lý thuế ghi nhận số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là 751.917, tăng 54.322 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.
Toàn ngành đã thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng.
Kết quả, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng. Qua tiến hành thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết đã kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.
Ngành thuế cho biết đã đẩy mạnh hoạt động đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tiền thu nợ thuế bằng biện pháp quản lý nợ là 17.653 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 10.014 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018. Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Theo thống kê, số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 10/2019 là 83.392 tỷ đồng, giảm 3% (tương đương 2.617 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu là 43.543 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền nợ thuế, giảm 12,3% (6.109 tỷ đồng).
Số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự…) là 39.848 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,8% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,8% so với cùng kỳ.
Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh do World Bank (DB 2020) công bố ngày 24/10/2019, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019.
DB 2020 cho biết thời gian nộp thuế của Việt Nam đã giảm 114 giờ (từ 498 xuống 384 giờ); trong đó, 94 giờ giảm là do cải cách, đơn giản hóa tại các thủ tục về khai thuế giá trị gia tăng và 20 giờ giảm là do những cải cách, đơn giản hóa các thủ tục về nộp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Số lần nộp thuế giảm từ 10 lần năm 2019 xuống còn 6 lần năm 2020. Tổng mức thuế suất (tỷ lệ tổng thuế và đóng góp) giảm 0,2%, từ mức 37,8% năm 2019 xuống còn 37,6% năm 2020.

TUẤN VIỆT