Tài chính

Ngân hàng Nhà nước nêu phương án giảm tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống 30%

Việc sửa đổi này nhằm mục đích hỗ trợ tính thanh khoản cũng như khả năng chi trả của ngân hàng. Đồng thời, giảm thiểu rủi ro về kỳ hạn giữa nguồn và sử dụng nguồn của ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước nêu phương án giảm tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống 30% Ngân hàng Nhà nước đưa ra các bước, lộ trình dự kiến để giảm tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống còn 30%.
Trần Thúy14:48 11/04/2019
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Trong đó, đối với tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, Ngân hàng Nhà nước đưa ra lộ trình giảm dần tỷ lệ theo hai phương án.
Phương án 1, từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là 40%; từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021, tối đa 35%; và từ ngày 01/7/2021, tối đa sẽ là 30%.
Phương án 2, từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là 40%; từ 01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021, tối đa 37%; từ 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, mức tối đa  là 34%; và từ 01/7/2022, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn sẽ là 30%.
Các cấu phần xác định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn được kế thừa quy định tại Thông tư 36. 
Theo Ngân hàng Nhà nước, trong thực tiễn hoạt động, một số ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa có sự quản lý tốt giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, dẫn đến ký quá nhiều cam kết tín dụng, hợp đồng tín dụng, trong khi nguồn vốn để thực hiện không đáp ứng đủ hoặc có rủi ro về kỳ hạn. 
Các ngân hàng này khi đó gặp khó khăn về nguồn vốn, phải đi vay TCTD khác trên thị trường liên ngân hàng, làm gia tăng lãi suất cho vay, huy động,… ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Theo đó, việc sửa đổi này nhằm mục đích hỗ trợ tính thanh khoản cũng như khả năng chi trả của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, giảm thiểu rủi ro về kỳ hạn giữa nguồn và sử dụng nguồn của ngân hàng.
Bên cạnh đó, thay đổi này cũng yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thường xuyên phải căn cứ nguồn vốn thực có tại thời điểm cho vay (sẵn sàng được sử dụng và có thời hạn sử dụng) để có kế hoạch cho vay. Tỷ lệ này được xác định trên cơ sở nguồn vốn hiện có tại bất kỳ một thời điểm và việc cho vay trung, dài hạn từ nguồn vốn ngắn hạn tại thời điểm đó.
Trước đó, đã có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến lộ trình điều chỉnh tỷ lệ này.
Một số chuyên gia lo ngại việc siết chặt sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn sẽ gây nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp bất động sản và ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của thị trường.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cũng đã từng kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 45% trong năm 2019, thay vì 40% như lộ trình đã đề ra.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác lại cho rằng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng là điều tối quan trọng. Giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là nhằm giảm rủi ro thanh khoản, đảm bảo hoạt động ngân hàng bền vững như mục tiêu cơ quan quản lý hướng đến.
Và đến thời điểm hiện tại, nhà điều hành vẫn kiên định với lộ trình đề ra.