Tài chính

Ngân hàng đồng loạt ngừng nhận tiền gửi tiết kiệm của người nước ngoài

Các ngân hàng thương mại đồng loạt thông báo dừng cung cấp sản phẩm tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân người nước ngoài.
Ngân hàng đồng loạt ngừng nhận tiền gửi tiết kiệm của người nước ngoài Từ nay ngân hàng không được nhận và chi trả tiền gửi tại nhà khách hàng, nhằm hạn chế những rủi ro phát sinh.
Thanh Bình09:58 11/07/2019
Việc tạm dừng trên thực hiện ở cả sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường lẫn tiết kiệm trực tuyến, bắt đầu từ ngày 05/7/2019.
Theo thông báo của các ngân hàng thương mại, đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân người nước ngoài mở trước ngày 05/7/2019 sẽ được tiếp tục duy trì theo thỏa thuận ban đầu cho đến hết thời hạn của khoản tiền gửi đó.
Tại ngày đến hạn, đối với tiết kiệm trực tuyến, nếu khách hàng không thực hiện thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng sẽ thực hiện đóng tài khoản tiền gửi tiết kiệm, chuyển toàn bộ gốc và lãi vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng đó.
Đối với khoản tiền gửi tiết kiệm tại quầy, ngân hàng chuyển toàn bộ gốc, lãi (nếu có) vào tài khoản trung gian giữ hộ và sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày đến hạn cho đến ngày khách hàng thực hiện thủ tục rút tiền.
Việc thông báo và tạm dừng nhận tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân người nước ngoài nói trên thực hiện theo quy định bắt đầu có hiệu lực của Thông tư 48 mà Ngân hàng Nhà nước ban hành cuối năm 2018.
Trước đó, khi thông tư trên mới ban hành, đã có thắc mắc từ một số ngân hàng thương mại về việc không được nhận tiền gửi tiết kiệm của nhóm khách hàng trên, qua đó hệ thống có thể hổng một nguồn vốn và không tranh thủ được một nguồn lực.
Tuy nhiên, lãnh đạo chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước giải thích, thắc mắc và hiểu nhầm trên một phần do các tổ chức tín dụng, hoặc người tiếp cận chỉ tập trung ở các quy định của Thông tư 48, mà chưa tìm hiểu thêm quy định có liên quan tại một thông tư khác.
Cụ thể, đó là Thông tư số 49 của Ngân hàng Nhà nước, ban hành cùng thời điểm và bổ trợ cho Thông tư 48. Đây là “một cặp” văn bản mới quy định về hoạt động gửi tiền tại ngân hàng.
Theo đó, tại Thông tư 49, cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam thời hạn từ 6 tháng trở lên vẫn được gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Điểm khác biệt và thay đổi so với trước là chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang tiền gửi có kỳ hạn. Các ngân hàng thương mại cũng đang khuyến nghị nhóm khách hàng trên chuyển sang hình thức này.
Lãnh đạo vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước giải thích, do Luật Các tổ chức tín dụng sau khi sửa đổi, bổ sung có quy định hai khái niệm “tiền gửi có kỳ hạn” và “tiền gửi tiết kiệm”, nên các thông tư trên tách ra, nhưng về bản chất không thay đổi.
Thay đổi về hình thức ở đây, với tiền gửi tiết kiệm thì khách hàng mang tiền trực tiếp đến quầy giao dịch và ngân hàng phát hành sổ tiết kiệm; với tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng chuyển tiền gửi từ tài khoản thanh toán gửi theo các kỳ hạn và hưởng lãi suất.
Ngoài thay đổi trên, Thông tư 48 và Thông tư 49 cũng có những quy định cụ thể hơn về các phương thức giao dịch trong gửi tiền, theo hướng tăng an toàn cho cả khách hàng và ngân hàng.
Một trong những quy định mới đáng chú ý là từ nay ngân hàng không được nhận và chi trả tiền gửi tại nhà khách hàng, nhằm hạn chế những rủi ro phát sinh.
Trước khi có hiệu lực, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã tổ chức các đợt tập huấn cụ thể để các ngân hàng thương mại nắm và chủ động thực hiện các quy định, thay đổi trong hai thông tư trên.