Tài chính

Công khai định kỳ các đầu mối chậm giải ngân vốn vay nước ngoài từ 15/10

Tuấn Việt
BizLIVE -
Bộ Tài chính sẽ công khai định kỳ số liệu các bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ từ 15/10 tới.
Công khai định kỳ các đầu mối chậm giải ngân vốn vay nước ngoài từ 15/10
Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính vừa có công văn số 11892/BTC-QLN gửi các bộ, cơ quan Trung ương chủ quản chương trình, dự án và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ về việc công khai số liệu giải ngân.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương xác nhận số liệu giải ngân vốn nước ngoài của Chính phủ tính đến ngày 15/9/2019.
Cụ thể, công văn nêu rõ: tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 tổ chức ngày 26/9/2019, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng số liệu giải ngân vốn nước ngoài của Chính phủ do Bộ Tài chính tổng hợp. Số liệu giải ngân này được Bộ Tài chính tổng hợp từ các đề nghị giải ngân của các chương trình, dự án đã được Bộ Tài chính chấp thuận gửi nhà tài trợ.
Bộ Tài chính sẽ công khai số liệu giải ngân này trên trang điện tử của Bộ Tài chính (http://mof.gov.vn). Riêng đối với phương thức giải ngân qua tài khoản đặc biệt chỉ tính các đơn rút vốn hoàn vốn chi tiêu từ tài khoản đặc biệt.
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương kiểm tra số liệu này, trường hợp có sai khác cần có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính để xác minh, điều chỉnh trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày công bố. Quá thời hạn trên, nếu các bộ, ngành, địa phương không có ý kiến đề nghị điều chỉnh bằng văn bản kèm theo căn cứ xác thực được Bộ Tài chính chấp nhận, thì các số liệu đã công bố này được coi là căn cứ chính thức để tiếp tục công khai tiến độ giải ngân trong thời gian từ ngày 16/9 đến hết năm 2019.
Ngoài ra, từ ngày 15/10 tới, Bộ Tài chính sẽ thực hiện chế độ báo cáo nhanh 15 ngày về giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ, chi tiết đến từng bộ, ngành chủ quản và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cơ sở để lập các báo cáo nhanh này là số liệu giải ngân “nền” tại thời điểm ngày 15/9/2019, cộng số phát sinh giải ngân “thực”. Đây là con số Bộ Tài chính đã chấp thuận ký đơn rút vốn gửi nhà tài trợ trong kỳ. Riêng đối với phương thức giải ngân qua tài khoản đặc biệt chỉ tính các đơn rút vốn hoàn vốn đã chi tiêu từ tài khoản đặc biệt.
Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu 3 bộ, ngành chủ quản và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số giải ngân thấp nhất phải có giải trình lý do và đề xuất biện pháp thúc đẩy giải ngân. Các báo cáo giải ngân 15 ngày cuối tháng sẽ được Bộ Tài chính tổng hợp kèm theo đánh giá và phân tích một số trường hợp điển hình giải ngân kém, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.
Theo Bộ Tài chính, sau 9 tháng, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 192.136,038 tỷ đồng, bằng 45,17% so kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49,14% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ và ODA đều đạt thấp.
Có 7 bộ, ngành và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt hơn 70%, trong đó, bốn bộ, ngành và bốn địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt hơn 80%.
Nhiều bộ, cơ quan T.Ư và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới mức bình quân chung; có 31 bộ, cơ quan T.Ư và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%, trong đó, 17 bộ, cơ quan T.Ư và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30%.

TUẤN VIỆT