Tài chính

Chính thức lùi lộ trình siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn thêm 1 năm

Trần Thúy
BizLIVE - Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn thêm 1 năm so với lộ trình đã đưa ra trước đó.
Chính thức lùi lộ trình siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn thêm 1 năm
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN về quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, Nhà điều hành quyết định lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn thêm 1 năm so với lộ trình đã đưa ra trước đó.
Cụ thể, từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021, tỷ lệ này là 40%; Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022: 37%; Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023: 34%; Từ ngày 1/10/2023: 30%.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2020.
Trước đó, trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, NHNN cho rằng, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn.
Do vậy, việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn từ mức 40% về 37% kể từ ngày 01/10/2020 theo lộ trình tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn. 
Bên cạnh đó, do áp lực của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng dự kiến sẽ còn giảm. 
Do đó, để đảm bảo thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì dư nợ trung dài hạn ổn định cho khách hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thấy rằng có thể xem xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn.

TRẦN THÚY

Tỷ giá USD/VND chưa ngừng giảm

Tỷ giá USD/VND chưa ngừng giảm

Sáng nay, dù tỷ giá trung tâm bình ổn trở lại sau 7 phiên giảm liên tiếp, giá USD tại một số ngân hàng vẫn tiếp tục đi xuống.