Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

VPB 21.8 ▼-0.2     (-0.7%)

Lịch sự kiện

 • 14/09/2018

  Niêm yết thêm


  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 164.714.380 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 1.497.403.415 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 06/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 14/09/2018.
 • 19/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018
  Thời gian tổ chức: 19/03/2018
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nội dung họp dự kiến: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Phương án tăng vốn điều lệ; Sửa đổi điều lệ VPBank; Các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị giữa 2 kỳ Đại hội.
 • 05/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị


  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 28/11/2017

  Thay đổi BLĐ


  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố bổ nhiệm ông Kosaraju Kiran Babu chức vụ Phó TGĐ kiêm Giám đốc khối tín dụng Tiểu thương từ ngày 28/11/2017.
 • 13/10/2017

  Sự kiện khác


  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 22,378% vốn điều lệ từ ngày 13/10/2017.
 • 17/08/2017

  Niêm yết mới


   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 1.332.689.035 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 08/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 17/08/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 39.000 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-20% so với giá tham chiếu.
 • 30/06/2014

  Mua Bán và Sát Nhập


   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố mua lại thành công 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam.