Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

MPC 23.6 ▲1.0     (4.4%)

Lịch sự kiện

 • 10/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2018
  Thời gian thực hiện: 10/03/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Lầu 8, Tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, TP.HCM

  Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thù lao cho HĐQT, BKS; Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty; Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cho cổ đông; Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; Cho phép Chủ tịch kiêm TGĐ chọn công ty kiểm toán và một số nội dung phát sinh khác (nếu có).
 • 01/01/2018

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) công bố bổ nhiệm ông Chu Hồng Hà chức vụ Phó TGĐ phụ trách vùng nuôi Minh Phú Kiên Giang và Minh Phú Lộc An từ ngày 01/01/2018.
 • 14/11/2017

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).
 • 14/11/2017

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017. 
 • 16/10/2017

  Chuyển Sàn


  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 70.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Hai, ngày 16/10/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 79.000 đồng/cổ phiếu.
 • 06/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2017
  Thời gian họp: 9:00 ngày 06/05/2017
  Địa điểm thực hiện: Lầu 6, tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quí Đôn, P.6, Quận 3, TP.HCM.
 • 07/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2016
  Thời gian thực hiện: 9:00, ngày 07/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Lầu 6, tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, P.6, Quận 3, TP.HCM.
 • 24/11/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú lấy kiến Cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2015
  Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2015
  Địa điểm thực hiện: Gửi thư về địa chỉ cổ đông. Cổ đông biểu quyết gửi lại cho Công ty bằng thư trực tiếp, email, fax.
  Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận chuyển và cho thuê đầu kéo Container”.
 • 27/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • 08/06/2015

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố miễn nhiêm Ông Nguyễn Thiện Tâm chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 08/06/2015.
 • 14/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang.
 • 31/03/2015

  Tạm dừng Niêm yết

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng hủy niêm yết: 70.000.000 cổ phiếu
  Lý do: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 01/NQĐHBT.MP14 ngày 04/01/2014 của công ty thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu MPC để tìm kiếm đối tác chiến lược và tái cơ cấu lại công ty
  Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 31/03/2015
  Ngày giao dịch cuối cùng: 30/03/2015.
 • 24/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT và các nội dung chính của ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc
 • 24/03/2015

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 24/03/2015:

  - Bà Đinh Ánh Tuyết từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Minh Khương, ông Lê Văn Điệp, Ông Lê Ngọc Anh và Bà Lê Thị Dịu Minh được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.
 • 16/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau (dự kiến cuối tháng 04/2015).
  Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Lầu 06, Số 21 đường Lê Quý Đôn, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp:
  + Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính năm 2014;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  + Chọn Công ty kiểm toán;
  + Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015;
  + Và một số nội dung khác./.
 • 12/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
  Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau (dự kiến cuối tháng 04/2015
  Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, Số 21 đường Lê Quý Đôn, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

  Nội dung họp:
  - Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo tài chính năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  - Thù lao cho HĐQT, BKS; - Chọn Công ty kiểm toán;
  - Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015;
  - Và một số nội dung khác.
 • 04/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Dịu Minh chức vụ phó TGĐ kiêm giám đốc bộ phận Chiến lược Nghiên cứu Phát triển từ ngày 4/3/2015.

  Tải file gốc
 • 08/12/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố đã mua vào thành công 538.10 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 01/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Hòa Điền.

  Tải file gốc
 • 27/10/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố đăng kỹ mua vào 1.622.617 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 09/10/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:             17/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng:                     19/09/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 50% /mệnh giá (5.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 09/10/2014.
 • 24/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua lại 1.622.617 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 30/08/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Minh Phu Seafood Corporationtổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2014
  Thời gian thực hiện: 8:30, ngày 30/8/2014
  Địa điểm thực hiện: Phòng họp CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, lầu 6, số 21, đường Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, TP.HCM
  Nội dung họp: thông qua chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 50% (5.000 đồng/cổ phiếu); và một số nội dung khác.
 • 26/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014.

  Tải file gốc
 • 15/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:             26/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng:                     30/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 15% /mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 15/07/2014
 • 26/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyêt HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú.
 • 13/05/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố đã mua 367.880 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 19/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc
 • 19/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2014
  Thời gian thực hiện: 09 giờ 00 ngày 19/04/2014.
  Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Lầu 06, Số 21 đường Lê Quý Đôn, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp:
  +         Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
  +         Báo cáo tài chính năm 2013;
  +         Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
  +         Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  +         Chọn Công ty kiểm toán;
  +         Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2014;
  +         Thông qua phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
  +         Và một số nội dung khác./.
 • 26/03/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố mua cổ phiếu quỹ

  Tải file gốc
 • 08/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
 • 06/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc
 • 06/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư 3.900.000.000 VNĐ vào Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aquamekong.
 • 04/03/2014

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Dịu Minh chức vụ Phó TGĐ phụ trách Nghiên cứu Phát triển kiêm Giám đốc bộ phận Chiến lược Nghiên cứu và Phát triển từ ngày 04/03/2015.
 • 20/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 16.248.969 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 04/01/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/12/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 17/12/2013
  - Thời gian thực hiện: 09 giờ 00, ngày 04/01/2014.
  - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Minh Phú, lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, TP HCM
 • 02/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

  File gốc
 • 30/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2013.
 • 15/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc
 • 07/05/2013

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Tâm chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 07/05/2013.
 • 05/03/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  MPC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc
 • 21/02/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  MPC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc
 • 05/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 04/01/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  MPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/12/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 27/12/2012
  Tỷ lệ trả cổ tức: 25%/ mệnh giá (2.500 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 04/01/2013
 • 27/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 1.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 19/10/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc
 • 18/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Ninh Thuận.
 • 09/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 06/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2012.
 • 26/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  MPC: Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012

  Ngày tổ chức: 26/05/2012  Tải file dữ liệu gốc
 • 15/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố nghị quyết HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
 • 20/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian tổ chức: Thông báo sau
  Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
 • 30/12/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 22/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
 • 22/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
 • 23/02/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú (MPC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 07 & 08/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2011
  Thời gian và địa điểm thực hiện: thông báo sau


  (Theo hsx)
 • 22/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú (MPC) thông báo NQ HĐQT về việc giao dịch cổ phiéu liên quan tới thành viên HĐQT.

  Link download


  (Theo hsx.vn)
 • 07/07/2010

  Thay đổi Tên/Ticker

  CTCP Thủy hải sản Minh Phú thông báo về việc đổi tên công ty như sau:
  - Tên công ty trước đây: Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú
  - Thay đổi thành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

  Link download
 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009
 • 09/05/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú (mã CK: MPC) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền        : 31/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng                         : 02/04/2009 Mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
   Thời gian: 8h30 sáng ngày 09/05/2009
  - Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, Tp. Cà Mau 
  Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán MPC  vào những ngày  01,02,03/04/2009.
 • 09/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2008