Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

LGL 4.9 ▼-2.6     (-34.5%)

Lịch sự kiện

 • 25/01/2018

  Niêm yết thêm


    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 6.066.621
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 31/03/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 25/01/2018.

  Lưu ý:
  Cổ phiếu phát hành tiếp cho nhà đầu tư khác (hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán) .
 • 14/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bất động sản Rivera.
 • 08/11/2017

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) công bố ông Nguyễn Duy Kiên từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 08/11/2017.
 • 06/11/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường


  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/10/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/10/2017
  Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 06/11/2017
  Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội  Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 20/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 01/09/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) công bố miễn nhiệm ông Ngô Văn Bình chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/09/2017.
 • 31/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu của công ty tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô lên 51%.
 • 10/06/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố bổ nhiệm ông Hồ Hồng Hà chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Lê Hà Giang từ ngày 10/06/2017.
 • 21/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 • 21/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2017
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 21/04/2017 
  Địa điểm thực hiện: Tầng 5 Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.  Nội dung họp: Thông báo sau.
 • 20/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố nghị quyết của HĐQT về chủ trương thoái vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuân Thủy.
 • 17/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Minh Phát - Tỉnh Bình Thuận và góp vốn thành lập Công ty Cổ phần để đầu tư khai thác dự án trên khu đất CC-05 tại Khu đô thị mới Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội.
 • 10/04/2017

  Niêm yết thêm


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 7.930.788
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 31/03/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 10/04/2017.
 • 09/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 07/12/2016

  Phát hành cổ phiếu


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/12/2016

  1/ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.998.187 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 02 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).

  2/ Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.999.275 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới).
 • 24/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chọn ngày 08/12/2016 là ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho CĐHH và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Chọn ngày 08/12/2016 là ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

  Tải file gốc
 • 15/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.
 • 16/06/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố bổ nhiệm bà Lưu Thị Thanh Nga chức vụ Trưởng BKS thay thế ông Nguyễn Mạnh Hà từ ngày 16/06/2016.

  Tải file gốc
 • 16/06/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà chức vụ Phó TGĐ thay thế ông Trần Văn Điệp từ ngày 16/06/2016.

  Tải file gốc
 • 28/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 • 28/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/04/2016
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 28/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • 08/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 29/03/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/03/2016
  Thời gian thực hiện: 8:30AM ngày 29/3/2016
  Địa điểm thực hiện: Tầng 25 tháp A – 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • 22/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

  Tải file gốc
 • 24/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:30AM, ngày 24/4/2015
  Địa điểm thực hiện: Tầng 25 tháp A – 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Nội dung họp dự kiến:
  +         Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;
  +         Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  +         Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  +         Thông qua tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
  +         Các vấn đề khác (nếu có).
 • 27/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Bình chức vụ phó TGĐ từ ngày 27/3/2015.

  Tải file gốc
 • 18/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc
 • 18/04/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố ông Trần Ngọc Tuấn và bà Lã Thị Minh Phương từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 18/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014
  Thời gian thực hiện dự kiến: 18/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Tầng 25 tháp A – 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  Nội dung họp dự kiến:
  +         Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty;
  +         Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  +         Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
  +         Thông qua tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
  +         Các vấn đề khác (nếu có).
 • 20/01/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố thay đổi ban lãnh đạo:

  File gốc
 • 05/11/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố Ông Phạm Đình Hoàng, phó TGĐ, đã từ trần ngày 5/11/2013.
 • 05/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2012
  Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện: 27-04-2012.
  Địa điểm thực hiện: Tầng 25 tháp A – 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • 10/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 10/01/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 30/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
 • 10/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
 • 26/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) thông báo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 02/03/2011 và 03/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 8h30 ngày 26/03/2011
  - Địa điểm: Tầng 1 Khách sạn Deawoo số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

  Link download
  (Theo hsx)
 • 14/02/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 5.999.275 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 14/02/2011


  (Theo hsx)
 • 25/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 13/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 16/12/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010

  Link download


  (Theo hsx)
 • 02/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download


  (Theo hsx)
 • 19/11/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  LGL - 15/10: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu bổ sung
   theo giấy phép chào bán số 693/UBCK-GCN ngày 28/09/2010

  Linkdownload
 • 01/11/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  LGL - 15/10: Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2009 và đợt 1 năm 2010 (20%)

  - Tỷ lệ thực hiện:
  + Năm 2009: 5%
  + Đợt 1/2010: 15%

  Linkdownload
 • 15/10/2010

  Phát hành cổ phiếu

  LGL - 15/10: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

  - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền mua, 05 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
  - Giá phát hành: 10.000 VND/CP

  Linkdownload
 • 29/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Trả cổ tức 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 18/08/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  LGL - Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
  - Mã chứng khoán: LGL Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP.
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.900 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.900 CP
  - Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 2.900 CP.
  - Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu từ người lao động xin nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
  - Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu không qua giao dịch trên sàn và Công ty thanh toán tiền mặt cho Người lao động.
  - Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 18/08/2010.
 • 19/07/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông báo việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:
  Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
  Mã chứng khoán: LGL
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP.
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.900 CP.
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 2.900 CP.
  Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu từ người lao động xin nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
  Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu không qua giao dịch trên sàn và Công ty thanh toán tiền mặt cho Người lao động.
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/07/2010 đến ngày 18/08/2010.
 • 19/12/2009

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Thời gian: dự kiến ngày 19/12/2009
  Địa điểm: dự kiến khách sạn Daewoo
  Thông qua việc niêm yết bổ sung 6 triệu cổ phiếu sẽ phát hành.