Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT

HFT 16.1 0.0     (0.0%)

Lịch sự kiện

 • 16/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2018
  Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 16/03/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần chứng khoán HFT tại số 46 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

  Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.
 • 25/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 18/01/2018

  Niêm yết mới


  Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Năm, ngày 18/01/2018
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 8.000 đồng/cổ phiếu.
 • 25/10/2017

  Thay đổi Tên/Ticker


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MKSC) công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT từ ngày 25/10/2017.
 • 12/10/2017

  Sự kiện khác


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MKSC) công bố chọn ngày 23/10/2017 là ngày chốt danh sách để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.
 • 11/10/2017

  Sự kiện khác


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MKSC) công bố trở thành công ty đại chúng từ ngày 11/10/2017.
 • 09/10/2017

  Sự kiện khác


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MKSC) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017:

  - Đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên UPCoM
  - Thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
  - Thông qua quy chế quản trị công ty
  - Sửa đổi điều lệ công ty
  - Giữ nguyên nhân sự HĐQT công ty cho nhiệm kỳ 2017-2021.
 • 05/09/2017

  Sự kiện khác


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông được ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 05/09/2017.
 • 31/08/2017

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Vân chức vụ Phó TGĐ từ ngày 31/08/2017.
 • 14/07/2017

  Sự kiện khác


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông công bố thay đổi mẫu dấu công ty từ ngày 14/07/2017.
 • 20/06/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức


   Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
 • 22/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017.
 • 06/03/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông công bố bổ nhiệm bà Lê Quỳnh Trang chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 06/03/2017.

  Tải file gốc
 • 06/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 • 25/01/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông công bố miễn nhiệm ông Phạm Trí Thành chức vụ Giám đốc Tài chính từ ngày 25/01/2017.
 • 19/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
 • 02/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở mới của Công ty tại số 46 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.