Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

HFC 6.5 ▼-19.8     (-75.3%)

Lịch sự kiện

 • 06/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (HFC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018 Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội – Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 • 13/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam (HFC) công bố nghị quyết HDQT về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • 11/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam (HFC) công bố nghị quyết HDQT về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • 10/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/07/2017
  Thời gian thanh toán : 10/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).
 • 26/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam công bố nghị quyết HDQT về việc cử ông Nguyễn Trọng Hậu là ngươì đại diện góp vốn tại Công ty Cỏ phần xe khách Hà Nội.
 • 18/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 • 18/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017
  Thời gian họp: 07h30, ngày 18/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn CTCP Xăng dầu chất đốt Hà Nội – Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  + Các vấn đề khác.
 • 28/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ


   Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.
 • 28/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ


   Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).
 • 20/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung 3.989.999 cổ phiếu trong tháng 3 năm 2017.
 • 07/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả phát hành cổ phiếu cho CĐHH
  - Danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu không chào mua hết.
  - Giá và thời gian nộp tiền mua số cổ phiếu còn lại.
 • 16/01/2017

  Phát hành cổ phiếu


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2017

  1/Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
  Tỷ lệ thực hiện: 32% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 32 cổ phiếu mới).

  2/ Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 
  Tỷ lệ thực hiện: 53% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 53 cổ phiếu mới).

  3/ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
  - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 2.100.000
  - Tỷ lệ thực hiện: 100% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
  - Giá phát hành: 10.000 đồng.


 • 15/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu ESOP.

  Tải file gốc
 • 25/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Tải file gốc
 • 06/10/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bổ nhiệm bà Đậu Ngọc Nhân chức vụ Người CBTT thay thế ông Nguyễn Hoàng Minh từ ngày 06/10/2016.

  Tải file gốc
 • 10/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2016
  Thời gian thực hiện: 10/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 • 29/06/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 29/06/2016:

  - Ông Nguyễn Phi Thái và bà Phan Thị Thùy Dương chức vụ Phó Giám đốc
  - Bà Phạm Thị Liên Hương chức vụ Kế toán trưởng.

  Tải file gốc
 • 29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 và bổ sung nhân sự Ban điều hành.

  Tải file gốc
 • 23/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 • 23/04/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/04/2016:

  - Ông Nguyễn Trọng Hậu chức vụ Chủ tịch HĐQT và chức vụ Giám đốc.
  - Ông Nguyễn Công Lương chức vụ Trưởng BKS.

  Tải file gốc
 • 23/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016
  Thời gian họp: 07h30, ngày 23/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội. Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015;
  + Các vấn đề khác.
 • 22/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS
  - Nội dung bổ sung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 06/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kế hoạch SXKD năm 2016
  - Phương án tài cơ cấu tổ chức công ty
  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Phương án phân phối lợi nhuận và tăng vốn điều lệ.

  Tải file gốc
 • 21/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức


   Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
 • 21/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức


   Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).
 • 25/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015
  - Quỹ lương năm 2015 và quỹ lương 2016
  - ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Gian lận tại cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân và Yên Viên ngày 24/12/2015
  - Chủ trương thành lập chi nhánh Hải Phòng.

  Tải file gốc
 • 07/08/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
  Thời gian thực hiện: 07/08/2015.
 • 16/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

  File gốc
 • 22/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn lên 100 tỷ đồng.

  Tải file gốc
 • 28/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2015
  Thời gian họp: 8:00AM ngày 28/3/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội. Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi, Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;
  + Các vấn đề khác.
 • 20/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2014
 • 20/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2014
 • 10/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch 2015 - Chuẩn bị ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc
 • 03/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn và cử người đại diện tại CTCP Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC.

  Tải file gốc
 • 06/10/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bà Nguyễn Thị Phương An từ chức ủy viên BKS.

  Tải file gốc
 • 25/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 25/7/2014.
 • 01/07/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Liên Hương phụ trách kế toán đơn vị kế toán.

  Tải file gốc
 • 25/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyeert HĐQT về việc:
  - Kết quả SXKD 5 tháng năm 2014
  - Kế hoạch thực hiện công việc quý 3/2014
  - Chốt trả cổ tức năm 2013
  - Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của bà Nguyễn Phương Mai.

  Tải file gốc
 • 29/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc
 • 29/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc
 • 20/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2013

  Tải file gốc
 • 17/01/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, 32 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội.
 • 20/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HFC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 14% ( 01 cổ phần được nhận 1.400 đồng) ­
  Thời gian thực hiện: 20/6/2012
 • 28/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2011
 • 15/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian, địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông.
 • 26/08/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 Cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
 • 01/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HFC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 12/05/2011
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 9% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng )
  - Thời gian thực hiện: 01/06/2011
  - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở CTCP Xăng dầu chất đốt Hà Nội, số 438 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc từ ngày 01/06/2011(Khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần)
 • 30/03/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2010
 • 15/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HFC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011
  - Tỷ lệ thực hiện:10%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: Ngày 15/03/2011
 • 11/02/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (HFC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu được nhận 01quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau


  (Theo hnx)