Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

HAG 4.1 ▲0.2     (6.2%)

Lịch sự kiện

 • 21/08/2017

  Niêm yết thêm


  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 137.500.000 cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 927.467.947 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 21/08/2017.
 • 10/07/2017

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm bà Trương Thị Kim Ánh chức vụ Trưởng BKS từ ngày 10/07/2017.
 • 30/06/2017

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2017:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
  - Ông Lâm Hoàng Hải chức vụ Trưởng BKS.

  2/ Bổ nhiệm:
  - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Trương Thị Kim Ánh chức vụ Thành viên BKS.
 • 30/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 • 30/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017
  Thời gian tổ chức: 14h00, ngày 30/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

  Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; và một số nội dung khác.
 • 22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọnCông ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 20/06/2017

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/06/2017:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
  - Ông Lâm Hoàng Hải chức vụ Trưởng BKS.
 • 20/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:

  - Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
  - Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên năm 2017.
 • 05/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về viêc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011.
 • 12/05/2017

  Sự kiện khác


  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 12/05/2017.
 • 10/05/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/04/2017
  Thời gian thực hiện: ngày 10/05/2017
  Địa điểm thực hiện: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
 • 09/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 12/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 20/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu hoán đổi giá trị 200 tỷ đồng do Công ty phát hành sang 20 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HNG).

  Tải file gốc
 • 17/10/2016

  Sự kiện khác


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Ernst & Young Việt Nam.

  Tải file gốc
 • 15/09/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 • 15/09/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/08/2016
  Thời gian thực hiện: 14h00, ngày 15/09/2016.
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
  Nội dung đại hội: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016; và một số nội dung khác.
 • 06/09/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Dương Hoàng Bắc chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Hồ Thị Kim Chi từ ngày 06/09/2016.

  Tải file gốc
 • 19/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Tình hình SXKD và đầu tư 6 tháng đầu năm 2016
  - Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

  Tải file gốc
 • 06/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT quyết định chốt danh sách cổ đông trong tháng 8/2016 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.
 • 04/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 30/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kế hoạch hoạt động tài chính của Công ty mẹ và các công ty con
  - Phát hành cổ phiếu công ty con để trả cổ tức hoặc cố phiếu thưởng cho CĐHH của công ty mẹ.

  Tải file gốc
 • 23/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.
 • 22/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD Q3/2015 và kế hoạch SXKD Q4/2015.

  Tải file gốc
 • 30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 24/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi một số điều khoản của trái phiếu HAG-CB2011.

  File gốc
 • 14/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Sự từ ngày 14/8/2015.

  File gốc
 • 14/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo tài chính Q2/2015 và thay đổi thành viên HĐQT.

  File gốc
 • 16/07/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đã không thực hiện mua vào 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 05/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ngưng kế hoạch mua 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  File gốc
 • 05/07/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/06/2015
  Thời gian thực hiện: 05/07/2015
  Địa điểm thực hiện: 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi do Công ty phát hành.
 • 01/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Kết quả SXKD Q2/2015
  - Niêm yết cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
  - Chọn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2015.

  File gốc
 • 08/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh một số điều khoản của trái phiếu chuyển đổi.

  Tải file gốc
 • 29/05/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đăng ký mua 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 19/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về giá mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 13/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 16/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 16/4/2015.

  Tải file gốc
 • 15/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015
  Thời gian thực hiện: 13:30PM, 15/04/2015.
  Địa điểm tổ chức: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. Hồ Chí Minh .

  Nội dung đại hội: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; và một số nội dung khác.
 • 03/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên CTCP Cao su Hoàng Anh Gia Lai thành CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

  Tải file
 • 31/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn chức vụ TGĐ nhiệm kỳ 2015-2018 từ ngày 31/3/2015.

  Tải file gốc
 • 30/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua kết quả SXKD 2014
  - Tình hình tài chinh và nợ vay đến 31/12/2014 - Kế hoạch SXKD năm 2015
  - Bổ nhiệm TGĐ
  - Các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc
 • 19/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng ESOP.

  Tải file gốc
 • 15/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo tài chính Q3/2014.

  Tải file gốc
 • 01/10/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 71.813.254 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai theo Thông báo số 808/TB-SGDHCM ngày 18/08/2014 chốt danh sách thực hiện quyền.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 789.967.947 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/09/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 01/10/2014.
 • 30/09/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi phó TGĐ:
  - Ông Lê Văn Rõ từ nhiệm
  - Bổ nhiệm 2 phó TGĐ mới là ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Hồ Thị Kim Chi.

  Tải file gốc
 • 30/09/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Lâm Hoàng Hải thay thế ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức vụ trưởng BKS.

  Tải file gốc
 • 24/09/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đã thu hồi 68.664 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 20/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm
  - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ của công ty con, CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh.

  Tải file gốc
 • 07/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết thêm 71.813.254 cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức.

  Tải file gốc
 • 27/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 27/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 29/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện:  10% mệnh giá (tương ứng tỷ lệ 10:1) mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 71.815.469 cổ phiếu.
 • 06/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về nguồn thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 30/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

  Tải file gốc
 • 10/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Ernst & Young là công ty kiểm toán năm 2014.

  Tải file gốc
 • 16/06/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
  Số lượng: 73.309.434 cổ phiếu (Bảy mươi ba triệu ba trăm lẻ chín ngàn bốn trăm ba mươi bốn cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài để chuyển đổi trái phiếu quốc tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0401/13/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 04/01/2013. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất việc phát hành: từ ngày 12/06/2013 đến ngày 12/06/2014.
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 733.094.340.000 đồng (Bảy trăm ba mươi ba tỷ không trăm chín mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 31/07/2013
  Ngày chính thức giao dịch: Ngày 16/06/2014
 • 06/05/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ trưởng BKS.

  Tải file gốc
 • 18/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian thực hiện:  18/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM.
 • 18/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc
 • 14/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT.

  Tải file gốc
 • 03/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CB CNV

  Tải file gốc
 • 03/04/2014

  Thay đổi về : Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT về nguồn chia cổ tức năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 28/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file dữ liệu gốc
 • 25/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc
 • 13/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đầu tư:

  File gốc
 • 03/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/11/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/11/2013
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 03/12/2013.
 • 26/09/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/09/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2013
  Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Nội dung cụ thể:
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/09/2013.
  Nội dung lấy ý kiến:
  + Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt;
  + Tiến hành tái cấu trúc các đơn vị trong Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) thuộc ngành bất động sản
 • 04/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 19/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Hùng - Thành viên HĐQT và của ông Nguyễn Văn Tốn - Trưởng Ban kiểm soát.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 19/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về KQKD 6 tháng 2013 và thay đổi nhân sự chủ chốt.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 01/07/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 107.474.210 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Ngày 01/07/2013
 • 23/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/04/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2013
  1. Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
  2. Nội dung cụ thể:
  Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2013.
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM.
 • 22/04/2013

  Phát hành cổ phiếu

  HAG: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc
 • 14/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 06/12/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/12/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 06/12/2012
  - Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Nội dung cụ thể: - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu như sau:
  + Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 68.000.000 cổ phiếu
  + Giá phát hành (trước khi pha loãng) : 23.000 đồng/cổ phiếu
  + Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.564.000.000.000 đồng
  + Mục đích phát hành: chuyển đổi trái phiếu quốc tế với tổng mệnh giá 75.000.000 USD mà công ty đã phát hành ngày 20/05/2011.
  - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
  + Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 107.474.210 cổ phiếu
  + Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 5:1
  + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  + Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.074.742.100.000 đồng
  + Mục đích phát hành: Đầu tư vào các dự án cao su, mía đường và bổ sung vốn lưu động của Tập đoàn.
 • 30/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 20/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Tải file dữ liệu gốc
 • 02/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 04/06/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 70.090.459 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 04/06/2012
 • 26/04/2012

  Phát hành cổ phiếu

  HAG: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012
  - Lý do và mục đích: Chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu
  - Tỷ lệ thực hiện: 100 : 15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) được Công ty hủy bỏ)
 • 20/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HAG: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc
 • 19/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012
  Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện: 19/04/2012
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. HCM.
 • 12/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Về việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 04/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 28/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 22/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 15/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
 • 01/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
 • 18/06/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/06/2011 và ngày 09/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
  - Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 18/06/2011 đến ngày 01/07/2011.
 • 27/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
 • 28/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 05/04/2011 và ngày 06/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết). Thời gian dự kiến tổ chức: 28/04/2011
  Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM.
 • 21/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  HAG công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tình hình đầu tư đến cuối năm 2010 và trình kế hoạch đầu tư năm 2011; mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011

  Link download
 • 28/02/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 155.759.893 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 28/02/2011


  (Theo hsx)
 • 21/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 12/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 19.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 12/01/2011
   

  (Theo hsx)
 • 11/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  HAG: Phát hành cổ phiếu thưởng
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 19/01/2011 và 20/01/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận 01 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) được công ty hủy bỏ)
 • 31/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 30/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 27/12/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

  Link download


  (Theo hsx)
 • 20/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 03/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download


  (Theo hsx)
 • 26/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 22/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HAG - Thông báo kết quả bán 512.290 cổ phiếu quỹ
  - Tên công ty: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
  - Mã chứng khoán: HAG
  - Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 512.290 CP.
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 512.290 CP.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 0 CP.
  - Phương thức giao dịch: khớp lệnh.
  - Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 22/10/2010
 • 29/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Bán cổ phiếu quỹ

  Link download


  (Theo hsx)
 • 26/08/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HAG - Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt

  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá
  - Giá trị : 1.000 VND
  - Thời gian thanh toán: 26/08/2010

  Linkdownload
 • 20/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo NQ HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

  Link download


  (Theo hsx.vn)
 • 23/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung điều chỉnh tỷ lệ bán cổ phần của Tổng Công ty Bất động sản cho các đối tác chiến lược từ 10% lên 11,75%.

  Link download


  (Theo: hsx.vn)
 • 17/06/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất triển khai một số kế hoạch.

  Link download
 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009
 • 19/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: 13h30, ngày 19/03/2010
  Địa điểm: Dinh Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM.
 • 05/10/2009

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Nội Dung cuộc họp:
              + Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
              + Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
              + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
  Địa điểm: Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1,Tp HCM.
 • 16/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền:                 25/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng:                                    27/03/2009 Mục đích: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009. Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 16/04/2009.    Địa điểm thực hiện :  Dinh Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh. 
  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Chi nhánh TP. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HAG vào những ngày 26,27 & 30/03/2009.
 • 23/03/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2008
 • 05/03/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) công bố Nghị Quyết HĐQT ngày 05/03/2009 với nội dung như sau:
  Điều 1:   Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
  Doanh thu: 3.129 tỷ đồng
  Lợi nhuận trước thuế: 1.150 tỷ đồng
  Điều 2:   Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2008 sau thuế thuộc về cổ đông công ty  mẹ như sau:
   Quỹ khen thưởng: 3%
   Quỹ phúc lợi: 2%
   Quỹ đầu tư tài chính: 5%
   Bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 50%
  Chia cổ tức bằng tiền mặt: 40%
  Điều 3:   Kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2009 : Tổ chức tại Dinh Thống   
                 Nhất (TP.HCM), dự kiến ngày 16/04/2009.
  Điều 4:   Đề xuất Đại Hội Cổ Đông kế hoạch chọn Công ty TNHH Ernst &   
                 Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
  Điều 5:   Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sự tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc   
               Công ty nhiệm kỳ thứ 2 (2009-2011).
 • 14/01/2009

  Sự kiện khác

  HAG: Ký Hợp đồng hợp tác với BIDV.
  Tại Hội nghị khách hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV) phía Nam ngày 10/1/2009 tại TP.HCM,  BIDV đã chính thức ký hợp đồng hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần Hòang Anh Gia Lai ( Mã CK:HAG). Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011, BIDV sẽ hỗ trợ cho Hoàng Anh Gia Lai gói tài chính trị giá 5.650 tỷ đồng dành cho các dự án bất động sản, cao su, khoáng sản, thủy điện… Đặc biệt, BIDV sẽ tài trợ cho khách hàng vay mua tất cả các dự án bất động sản của HAGL với mức vay từ 60-70% giá trị căn hộ, và thời gian vay từ 10 - 20 năm. Thỏa thuận hợp tác toàn diện này còn cam kết cho các trường hợp khách hàng không chứng minh được thu nhập.