Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

CMX 15.3 ▲4.3     (38.6%)

Lịch sự kiện

 • 15/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2018 
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của công ty – Số 333, đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

  Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông quyết định.
 • 28/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Cần Thơ là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 20/05/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố bổ nhiệm ông Bùi Sĩ Tuấn chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/05/2017.
 • 20/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 • 20/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2017
  Thời gian thực hiện: 20/05/2017
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của công ty – Số 333, đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
 • 12/04/2017

  Sự kiện khác


  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau bị đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 12/04/2017.
 • 20/02/2017

  Giao dịch nội bộ


  Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Đức Cường
  Mã chứng khoán: CMX
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.920.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.920.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.920.000 CP, tỷ lệ 14,52%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/2/2017 đến ngày 20/2/2017.

  Tải file gốc
 • 25/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.
 • 25/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.
 • 20/07/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 • 20/07/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2016
  Thời gian thực hiện: 09h00, ngày 20/07/2016
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của công ty – Số 333, đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
 • 25/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý


    Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).
 • 03/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).
 • 29/09/2015

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 từ ngày 29/09/2015.

  Tải file gốc
 • 14/08/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015
  Thời gian thực hiện: 9:30 ngày 14/8/2015
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của công ty – Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

  Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát và một số nội dung khác.
 • 07/12/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nghĩ thay thế ông Huỳnh Hữu Nhân làm người CBTT từ 7/12/2014.

  Tải file gốc
 • 01/08/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc
 • 01/08/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2014
  Thời gian tổ chức: 09 giờ ngày 1/8/2014
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát  và một số nội dung khác.
 • 12/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc
 • 07/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp tác với tập đoàn Lotte Hàn Quốc.

  Tải file gốc
 • 26/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  - Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Sơn/Ủy viên HĐQT/Giám đốc Kỹ thuật giữ chức Phó TGĐ từ 1/10/2013 đến 1/10/2018
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thuận/Giám đốc tài chính/người CBTT chức vụ Phó TGĐ từ 1/10/2013 đến 1/10/2018
  - Bổ nhiệm ông Đặng Kim Giang/Ủy viên HĐQT/Giám đốc dự án chức vụ Phó TGĐ từ ngày 1/10/2013 đến 1/10/2018.
 • 13/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Hữu Hiến từ ngày 13/09/2013.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 13/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 10/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ

  Tải file dữ liệu gốc
 • 20/06/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/05/2013
  1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2013.
  2. Nội dung cụ thể:
  Thời gian tổ chức (dự kiến): Từ ngày 20/06/2013 đến ngày 30/06/2013.
  Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tại Hội trường Công ty – Số 333 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
 • 01/04/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2013
  1) Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.
  2) Nội dung cụ thể:
  § Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án góp vốn liên doanh với đối tác nước ngoài và một số nội dung khác.
  § Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến từ ngày 01/04/2013 đến ngày 08/04/2013.
 • 11/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 06/03/2013

  Thay đổi BLĐ

  CMX - Bổ nhiệm phó TGĐ

  Link download
 • 25/01/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 25/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 20/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 15/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 02/10/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CMX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tải file dữ liệu gốc
 • 04/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 04/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 28/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 21/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 21/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 15/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  CMX: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:  24/05/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng :  28/05/2012
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
  - Nội dung cụ thể:
  - Thời gian tổ chức : Thông báo sau
  - Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
  - Nội dung Đại hội:
   + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính năm 2011;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
 • 10/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  CMX: Thông báo thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát
  Tải file dữ liệu gốc
 • 10/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  CMX: Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán
  Tải file dữ liệu gốc
 • 27/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 20/11/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/10/2011 và 31/10/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/11/2011
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.
  Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  Thời gian tổ chức đại hội : 20/11/2011
 • 18/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
 • 03/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
 • 03/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
 • 03/10/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.724.437 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 03/10/2011
 • 30/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
 • 23/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
 • 20/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
  Link download
 • 29/06/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 17/06/2011 và 20/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 06 năm 2011.
  Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau, số 333 Cao Thắng, P.8, TP. Cà Mau.
 • 16/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
  Link download
 • 16/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
  Link download
 • 16/03/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011

  Link download
 • 09/11/2010

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 11.496.797 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 15000đ/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 09/11/2010
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-20%

  Link download


  (Theo hsx)