Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

BMP 55.0 ▲9.3     (20.4%)

Lịch sự kiện

 • 20/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2018
  Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 20/04/2018
  Địa điểm thực hiện: 240 Hậu Giang – P9 – Q6 – TP.HCM

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 02/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt từ ngày 02/01/2018.
 • 30/11/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2017
  Thời gian thanh toán : 30/11/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 31/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017.
 • 26/09/2017

  Sự kiện khác


  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) công bố nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 49% lên 100% từ ngày 26/09/2017.
 • 07/08/2017

  Niêm yết thêm


  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 36.382.458 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 81.860.938 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 07/8/2017.
 • 30/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2017
  Thời gian thanh toán: 30/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện:  20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 • 15/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 13/06/2017

  Phát hành cổ phiếu


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:  

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.382.784 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện:  10:8 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới).
 • 06/06/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố bổ nhiệm ông Apichai Chareonsuk chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Suchai Asvathavornvanit từ ngày 06/06/2017.
 • 10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 với tỷ lệ 10:8.
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt dự án Khu Thương mại căn hộ dịch vụ 240 Hậu Giang.
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 80%.
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20%.
 • 18/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 • 18/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2017
  Thời gian thực hiện: Ngày 18/04/2017 (Khai mạc lúc 08h30).
  Địa điểm thực hiện: 240 Hậu Giang – P9 – Q6 – TP.HCM.
 • 19/01/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2017
  Thời gian thanh toán: 19/01/2017
  Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

 • 02/01/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Nga chức vụ Người CBTT từ ngày 02/01/2017.

  Tải file gốc
 • 01/01/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải chức vụ Phó TGĐ Kinh doanh từ ngày 01/01/2017.

  Tải file gốc
 • 01/01/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố bà Nguyễn Thị Kim Yến từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/01/2017.

  Tải file gốc
 • 07/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc
 • 10/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2016
  Thời gian thực hiện: 10/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 45%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng).
 • 29/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 45%.

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 • 28/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tổ chức ĐHĐCĐ 2016:


  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2016
  Thời gian thực hiện: 28/04/2016 (khai mạc lúc 13h30)
  Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhựa Bình Minh Long An – Khu CN Vĩnh Lộc 2 - Ấp Voi Lá – Xã Long Hiệp – Huyện Bến Lức – Tỉnh Long An
  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông tối thiểu trước Đại hội 15 ngày
 • 07/03/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Hà chức vụ thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Hồng Minh từ ngày 7/3/2016.
 • 17/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính quý 4/2015 (Hợp nhất).
 • 18/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2015
  Thời gian thực hiện: Ngày 18/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 • 21/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc
 • 13/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính Q3/2015.
 • 16/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua vị trí nhân sự chủ chốt
  - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt
  - Sửa điều lệ công ty
  - Tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoái.

  Tải file gốc
 • 10/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: Ngày 10/06/2015.
 • 23/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 25%.

  Tải file gốc
 • 23/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 23/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông tối thiểu trước Đại hội 15 ngày.
 • 28/11/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 28/11/2014.
 • 21/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2014 tỷ lệ 10% bằng tiền.

  Tải file gốc
 • 09/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 09/06/2014.
 • 24/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc
 • 24/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014
  Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 24/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp.HCM
  Nội dung họp: Sẽ thông báo cho các cổ đông tối thiểu trước ngày Đại hội 15 ngày.
 • 23/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc
 • 01/01/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố thay đổi kế toán trưởng từ ngày 1/1/2014:
  - Miễn nhiệm bà Trang Thị Kiều Hậu
  - Bổ nhiệm ông Hồng Lê Việt.
 • 28/11/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 12/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng            : 14/11/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt. Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) Thời gian thực hiện: 28/11/2013.
 • 07/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Thông qua nhân sự phụ trách các tiều ban trực thuộc HĐQT, và thông qua trả cổ tức đợt 1/2013 là 10%.

  File gốc
 • 12/08/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
  Số lượng : 10.494.928 cổ phiếu (Mười triệu bốn trăm chín mươi bốn ngàn chín trăm hai mươi tám cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu.
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 104.949.280.000 đồng (Một trăm linh bốn tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 31/07/2013
  Ngày chính thức giao dịch : 12/08/2013
 • 05/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMP: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 21/06/2013
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 20% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: ngày 05/07/2013
 • 21/06/2013

  Phát hành cổ phiếu

  BMP: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 21/06/2013
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
  - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.495.065 cổ phiếu
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.
 • 08/01/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 08/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 16/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 16/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 24/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc
 • 04/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 17/08/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/07/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/07/2012
  1. Lý do và mục đích : Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012
  2. Nội dung cụ thể:
  Thời gian họp (dự kiến) : 17/08/2012
  Địa điểm họp : Hội trường Công ty – 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp.HCM
  Nội dung họp : Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2011 và chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2012
 • 20/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian họp (dự kiến) : 20/4/2012
  Địa điểm họp: Hội trường Công ty – 240 Hậu Giang, Phường 9 Quận 6, Tp.HCM.
 • 22/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMP: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 30/11/2011 và 01/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2011
  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thực hiện: 20% / mệnh giá (1 cổ phiếu được nhân 2.000đ) Thời gian thực hiện: 22/12/2011
 • 25/11/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 857.440 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 25/11/2011
 • 22/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22/03/2011 và 23/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2011
  Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 22/04/2011
 • 01/04/2011

  Phát hành cổ phiếu

  BMP: Phát hành cổ phiếu 

  Link download
 • 08/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMP - 15/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (20%/mệnh giá)

  Linkdownload
 • 22/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Tạm ứng cổ tức năm 2010

  Link download


  (Theo hsx)
 • 15/09/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức vụ Người công bố thông tin kể từ ngày 15/09/2010
  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Yến giữ chức vụ Người công bố thông tin kể từ ngày 15/09/2010

  Link download


  (Theo hsx)
 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009
 • 16/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: ngày 16/04/2010
  Địa điểm: Hội trường Công ty – 240 Hậu Giang, Q.6, TP.HCM.
 • 17/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) như sau:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2009
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2009
  Mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  Thời gian thực hiện  : dự kiến ngày 17/04/2009
  Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – 240 Hậu Giang, Quận 6, TP. HCM

  Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BMP  vào những ngày  19,20 và 23/03/2009.
 • 09/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2008