Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

ART 2.7 ▼-6.8     (-71.6%)

Lịch sự kiện

 • 10/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/02/2018
  Địa điểm thực hiện: Tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 19/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính quý 4/2017. 
 • 06/01/2018

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Ngô Tuấn chức vụ TGĐ từ ngày 06/01/2018.
 • 02/01/2018

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngô Tuấn chức vụ TGĐ từ ngày 02/01/2018.
 • 30/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 28/12/2017

  Niêm yết thêm


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 17.550.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 31.050.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Năm, ngày 28/12/2017

  Lưu ý: Số lượng 1.166.912 cổ phiếu bán tiếp cho nhà đầu tư khác do không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 04/12/2018.
 • 28/12/2017

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố ông Nguyễn Văn Thanh từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2017.
 • 12/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy họp ĐHĐCĐ bất thường đã công bố trong nghị quyết HĐQT ngày 01/12/2017.
 • 01/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phân phối 1.166.912 cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển IMR.
 • 01/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 14/11/2017

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố miễn nhiệm bà Trần Thị Chung chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 14/11/2017.
 • 27/10/2017

  Phát hành cổ phiếu


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2017
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 17.550.000
  Giá phát hành: 10.000 đồng
  Tỷ lệ thực hiện: 10:13 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 13 cổ phiếu mới).
 • 18/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính quý 3/2017. 
 • 29/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • 29/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • 29/08/2017

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố bổ nhiệm ông Lê Tiến Đông chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 29/08/2017.
 • 15/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lê Tiến Đông chức vụ Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thay thế ông Lưu Đức Quang từ ngày 15/08/2017.
 • 08/08/2017

  Thay đổi BLĐ


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố miễn nhiệm ông Lưu Đức Quang chức vụ TGĐ từ ngày 08/08/2017.
 • 02/08/2017

  Niêm yết mới


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 13.500.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Tư, ngày 002/08/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 5.000 đồng/cổ phiếu.
 • 25/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2017
  Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  Địa điểm thực hiện:  Tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.